36 / YASİN - 1

يسٓ

Orjinal

Yâ sîn.

1. : ey
2. sîn : s harfi mukattaa harfi olup Allah'ın özel şifre harfidir.

Çeviri : Transliteral

Yâ Sîn.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yâ, Sîn.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Yâsîn,


Çeviri : Adem Uğur

Yâ Siiin (Ey Muhammed)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Yâ. Sîn.


Çeviri : Ahmet Tekin

Yâ. Sin.


Çeviri : Ahmet Varol

Yasîn.


Çeviri : Ali Bulaç

Yâsin.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Yâ, sîn.[462]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Ya, Sin.


Çeviri : Bekir Sadak

Yâ-Sîn.


Çeviri : Celal Yıldırım

Yâ, Sin.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Yâ Sîn.


Çeviri : Diyanet İşleri

Ya, Sin.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Yâsîn,


Çeviri : Diyanet Vakfı

Y. S.


Çeviri : Edip Yüksel

Yâsîn.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Yasin.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ya. Sin.


Çeviri : Gültekin Onan

Yâsîn.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Yâ, Sîn.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ya, Sin.


Çeviri : İbni Kesir

Yâ, Sîn.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ya, Sin.


Çeviri : Kadri Çelik

Sen ey insanoğlu!


Çeviri : Muhammed Esed

Yâ Sîn.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Yâsin.


Çeviri : Ömer Öngüt

Yâ sîn.


Çeviri : Şaban Piriş

Yâ sîn,


Çeviri : Suat Yıldırım

Yâsin


Çeviri : Süleyman Ateş

Yâsin.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yâ sin.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yâ, Sîn.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk