36 / YASİN - 22

وَمَا لِىَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Orjinal

Ve mâ liye lâ a’budullezî fataranî ve ileyhi turceûn(turceûne).

1. ve mâ : ve şey
2. liye : benim
3. lâ a'budu : ben kul olmam
4. ellezî : o ki, ki o
5. fatara-nî : beni yarattı
6. ve ileyhi : ve ona
7. turceûne : döndürüleceksiniz

Çeviri : Transliteral

Ve ne olmuş bana da beni yaratana kulluk etmeyecekmişim ve siz de, sonunda dönüp onun tapısına gideceksiniz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bana gelince, neden beni yaratmış olan ve hepinizin dönüp varacağı Allah'a kulluk etmeyeyim?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O'na döndürüleceksiniz.


Çeviri : Adem Uğur

"Beni (böylece) fıtratlandırana nasıl kulluk etmem? O'na rücu ettirileceksiniz. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Benim ne imtiyazım var da, beni yaratanı ilâh tanımayayım, candan bir müslüman olarak teslim olmayayım, saygıyla kulluk ve ibadet etmeyeyim, Onun şeriatına bağlanmayayım, O’na boyun eğmeyeyim? O’nun huzuruna götürülüp hesaba çekileceksiniz!'


Çeviri : Ahmet Tekin

Ben niçin beni yaratana kulluk etmemeyim. Siz O'na döndürüleceksiniz.


Çeviri : Ahmet Varol

"Bana ne oluyor ki, beni yaratana kulluk etmeyecekmişim? Siz O'na döndürüleceksiniz."


Çeviri : Ali Bulaç

Hem bana ne oldu ki, beni yaradana ibadet etmiyeyim? Hepiniz de döndürülüp O’na götürüleceksiniz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Beni yokken yaratana ne diye kulluk etmeyecek mişim ben? Sizler de O'na döndürüleceksiniz.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«eni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim? Siz de O'na doneceksiniz.»


Çeviri : Bekir Sadak

Hem beni yoktan yaratıp varlık alanına getiren Allah'a ne diye tapmıyayım ? Hepiniz ancak O'na döndürüleceksiniz.


Çeviri : Celal Yıldırım

“Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O'na döndürüleceksiniz.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O’na döndürüleceksiniz.”


Çeviri : Diyanet İşleri

'Beni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim? Siz de O'na döneceksiniz.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

«Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O'na döndürüleceksiniz.»


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Beni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim? Siz de O'na döneceksiniz.'


Çeviri : Edip Yüksel

Hem neyime kulluk etmiyeyim ben, o beni yaradana? Hep de döndürülüp ona götürüleceksiniz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hem neden kulluk etmeyeyim ben o beni yaratana, hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Sizde O'na döndürüleceksiniz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Bana ne oluyor ki, beni yaratana (fetaraniy) kulluk etmeyecekmişim? Siz O'na döndürüleceksiniz."


Çeviri : Gültekin Onan

«Ben, beni yaratana neden kulluk etmeyecekmişim? Siz (hepiniz) ancak Ona döndürü (lüb götürü) leceksiniz».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Hem ben neden, beni yaratana ibâdet etmeyeyim? Hâlbuki (hepiniz) ancak O’na döndürüleceksiniz.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ben, beni yaratmış olana neden kulluk etmeyeyim? Siz de O'na döndürüleceksiniz.


Çeviri : İbni Kesir

Ve ben, niçin beni Yaratan’a kul olmayayım ki; siz, O’na döndürüleceksiniz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Bana ne oluyor da beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Hâlbuki hepiniz O'na döndürüleceksiniz.”


Çeviri : Kadri Çelik

"(Bana gelince,) neden beni yaratmış olan ve hepinizin dönüp varacağı Allah'a kulluk etmeyeyim?


Çeviri : Muhammed Esed

«Ve bana ne (mani) var ki, beni yaratmış olana ibadette bulunmayayım? Ve halbuki, O'na döndürüleceksiniz.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Ben, beni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim? Siz de O'na döndürüleceksiniz. "


Çeviri : Ömer Öngüt

Bana ne oluyor ki beni yaratana kulluk etmemeyim? Siz de O’na döndürüleceksiniz.


Çeviri : Şaban Piriş

"Hem ne olmuş ki bana? Neden tapmayayım beni yaratana? Hem sizlerin de dönüşü ancak olacak O’na!"


Çeviri : Suat Yıldırım

"Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Siz de hep O'na döndürüleceksiniz."


Çeviri : Süleyman Ateş

«Bana ne oluyor ki, beni yaratana kulluk etmeyecekmişim? Siz O'na döndürüleceksiniz.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Bana ne oluyor ki, beni yoktan yaratana kulluk etmeyeyim? Sonunda siz de Ona döneceksiniz.


Çeviri : Ümit Şimşek

"Beni yaratana ne diye kulluk etmeyecek mişim ben? Ve sizler de O'na döndürüleceksiniz."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk