36 / YASİN - 26

قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ

Orjinal

Kîled hulil cenneh(cennete), kâle yâ leyte kavmî ya’lemûn(ya’lemûne).

1. kîle : denildi
2. udhuli : girin
3. el cennete : cennet
4. kâle : dedi
5. yâ leyte : keşke
6. kavmî : benim kavmim
7. ya'lemûne : bilirler

Çeviri : Transliteral

Denildi ki: Gir cennete. Ne olurdu dedi, kavmim de bilseydi.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Böyle bir tavır sonrası, üzerine üşüşüp orada şehid ettiler ve kendisine Allah tarafından denildi ki: “Haydi buyur cennete.” O da girdiği cennetteki manzaralar ve nimetleri görünce: “Ah ne olaydı keşke benim toplumum da bu gerçeği bir anlasaydı” der.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ona: "Cennete gir" denilince. "Keşke" dedi, "kavmim bilseydi!


Çeviri : Adem Uğur

(Ona): "Cennete dâhil ol!" denildi. . . Dedi ki: "Halkım hâlimi bileydi!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bütün çabalarına rağmen söz dinlemeyen kavmi tarafından şehit edilirken, ona:'Gir Cennete!' denildi. O da:'Ne olurdu kavmim bilseydi...' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ona: 'Cennete gir' denildi. O da dedi ki: 'Keşke kavmim bilseydi,


Çeviri : Ahmet Varol

Ona: "Cennete gir" denildi. O da: "Keşke benim kavmim de bir bilseydi" dedi.


Çeviri : Ali Bulaç

(Onun nasihatlarına rağmen, kavmi onu öldürdüler. Ruhuna hitaben şöyle) denildi; “- Haydi, gir cennete!” (Cevap olarak ruhu şöyle) dedi: “- Ne olurdu, kavmim bilselerdi, tasdik etselerdi?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(26-27) “Gir cennete!” denilecek. Bu adam dedi ki: “Âh, keşke kavmim, Rabbim'in beni affedip ikram edilenlerden kıldığını bir bilebilseydi!”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(26-27) Ona «Cennete gir» denince, «Keski milletim Rabbimin beni bagisladigini ve beni ikrama mazhar olanlardan kildigini bilseydi! demisti.


Çeviri : Bekir Sadak

(26-27) Ona, «gir Cennet'e!» denildi. O da, «ah keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni, ikrama lâyık görülen kişilerden kıldığını bir bilselerdi.»


Çeviri : Celal Yıldırım

(26-27) (Kavmi tarafından taşlanarak ölüme giden o kimseye:) “Cennete gir” denildi. (O da:) “Keşke, Rabbimin beni bağışladığını ve cennetle ikram edilenlerden kıldığını kavmim bilseydi!” dedi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(26-27) (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cennete gir!” denildi. O da, “Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!” dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri

(26-27) Ona 'Cennete gir' denince, 'Keşke milletim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını bilseydi!' demişti.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(26-27) Gir cennete! denildi. «Keşke, dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi!»


Çeviri : Diyanet Vakfı

(Ölüm anında) Kendisine, 'Cennete gir,' denir. 'Keşke benim halkım bir bilseydi...'


Çeviri : Edip Yüksel

Denildi ki: haydi gir Cennete! Ay! dedi, nolurdu kavmın bilselerdi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Denildi ki: «Haydi. gir cennete!» O: «Ah ne olurdu, kavmim bilseydi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Sonra ona) «haydi gir cennete!» denildi. O da dedi ki: «Ne olurdu kavmim bilseydi!»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O'na «cennete gir» denilince «Keşke kavmim bilseydi.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ona: "Cennete gir" denildi. O da: "Keşke benim kavmim de bir bilseydi" dedi.


Çeviri : Gültekin Onan

(Ona): «gir cennete denildi. (O da) «Nolurdu, dedi, kavmim bilselerdi»,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(26-27) (Kavmi ise onu taşa tuttular ve öldürdüler de kendisine:) 'Cennete gir!' denildi. (O da:) 'Keşke Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve beni ikrâm edilenlerden kıldığını kavmim bilselerdi!' dedi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Cennete gir, denilince, dedi ki: Keşki kavmim bilir olsaydı;


Çeviri : İbni Kesir

(Ona): "Cennete gir!" denildi. "Keşke kavmim bilseydi." dedi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ona, “Cennete gir” denildi. O ise “Keşke benim kavmim de bir bilseydi” dedi.


Çeviri : Kadri Çelik

(Ve) ona: "Cennete gir(eceksin)!" denildiğinde "Keşke" dedi, "kavmim bilseydi,


Çeviri : Muhammed Esed

(O'na) Denildi ki: «Cennete giriver.» Dedi ki: «Keşke kavmim bilselerdi!»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ona: "Cennete gir!" denildi. O da: "Keşke kavmim bilseydi!" dedi.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Cennete gir, denildi. O da: -Keşke kavmim bilseydi.


Çeviri : Şaban Piriş

Ona "Buyur cennete gir!" denildi. O ise halkını hatırlayarak: "Ah halkım bir bilseydi!" dedi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Ona: "Cennete gir" denilince: "Keşke, dedi, kavmim bilseydi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ona: «Cennete gir» denildi. O da: «Keşke benim kavmim de bir bilseydi» dedi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ona 'Cennete gir' dendi. O ise 'Keşke,' diyordu. 'Kavmim bilseydi,


Çeviri : Ümit Şimşek

"Gir cennete!" denildi. Dedi: "Kavmim bir bilebilseydi?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk