36 / YASİN - 27

بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ

Orjinal

Bimâ gafere lî rabbî ve cealenî minel mukremîn(mukremîne).

1. bimâ : şey ile
2. gafere : mağfiret etti, günahları sevaba çevirdi
3. : bana
4. rabbî : Rabbim
5. ve ceale-nî : ve beni kıldı
6. min el mukremîne : ikram edilenlerden

Çeviri : Transliteral

Ne yüzden Rabbimin beni yarlıgadığını ve yüce derecelere ermişler arasına kattığını.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

“Rabbimin geçmişteki günahlarımı bağışladığını ve beni saygın kişiler arasına dahil ettiğini bir bilselerdi.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını!"


Çeviri : Adem Uğur

"Rabbimin beni mağfiret ettiğini ve benim ikramlara nail olanlardan olduğumu. . . "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Rabbimin beni bağışladığını, beni ikrama mazhar olan kullarından eylediğini bilselerdi.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını.'


Çeviri : Ahmet Varol

"Rabbimin beni bağışladığını ve ağırlananlardan kıldığını."


Çeviri : Ali Bulaç

Rabbimin beni bağışladığını, beni cennetle ikram edilenlerden kıldığını...”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(26-27) “Gir cennete!” denilecek. Bu adam dedi ki: “Âh, keşke kavmim, Rabbim'in beni affedip ikram edilenlerden kıldığını bir bilebilseydi!”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(26-27) Ona «Cennete gir» denince, «Keski milletim Rabbimin beni bagisladigini ve beni ikrama mazhar olanlardan kildigini bilseydi! demisti.


Çeviri : Bekir Sadak

(26-27) Ona, «gir Cennet'e!» denildi. O da, «ah keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni, ikrama lâyık görülen kişilerden kıldığını bir bilselerdi.»


Çeviri : Celal Yıldırım

(26-27) (Kavmi tarafından taşlanarak ölüme giden o kimseye:) “Cennete gir” denildi. (O da:) “Keşke, Rabbimin beni bağışladığını ve cennetle ikram edilenlerden kıldığını kavmim bilseydi!” dedi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(26-27) (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cennete gir!” denildi. O da, “Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!” dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri

(26-27) Ona 'Cennete gir' denince, 'Keşke milletim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını bilseydi!' demişti.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(26-27) Gir cennete! denildi. «Keşke, dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi!»


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırladığını...'


Çeviri : Edip Yüksel

Rabbım bana ne mağrifet buyurdu. Beni ikram olunan kullarından kıldı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Rabbimin beni bağışlamasını ve beni ikram olunan kullarından kıldığını.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Rabb'imin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını dedi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Rabbimin beni bağışladığını ve ağırlananlardan kıldığını."


Çeviri : Gültekin Onan

«Rabbimin beni yarlığadığını, beni (cennetle) ikram edilenlerden kıldığını».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(26-27) (Kavmi ise onu taşa tuttular ve öldürdüler de kendisine:) 'Cennete gir!' denildi. (O da:) 'Keşke Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve beni ikrâm edilenlerden kıldığını kavmim bilselerdi!' dedi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Rabbımın beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını.


Çeviri : İbni Kesir

Bu sebeple, Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını (bilselerdi).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Rabbimin beni bağışladığını ve ikram edilenlerden kıldığını (bilseydi).”


Çeviri : Kadri Çelik

Rabbimin beni(m geçmişteki günahlarımı) bağışladığını ve beni saygın kişiler arasına dahil ettiğini!"


Çeviri : Muhammed Esed

«Rabbimin beni mağfirete nâil buyurduğunu ve beni ikram edilmişlerden kıldığını.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını. "


Çeviri : Ömer Öngüt

Rabb’imin beni bağışladığını ve beni ikrama layık kimselerden kıldığını ..


Çeviri : Şaban Piriş

"Ah bir bilseler: Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara gark ettiğini!"


Çeviri : Suat Yıldırım

Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını!"


Çeviri : Süleyman Ateş

«Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Rabbimin beni bağışladığını ve ikramlarıyla ağırladığını.'


Çeviri : Ümit Şimşek

Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram edilenlerden kıldı."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk