36 / YASİN - 35

لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Orjinal

Li ye’kulû min semerihî ve mâ âmilethu eydîhim, e fe lâ yeşkurûn(yeşkurûne).

1. li ye'kulû : yesinler
2. min semeri-hi : onun ürününden, meyvesinden
3. ve mâ : ve şey
4. âmilet-hu : onu yaptılar
5. eydî-him : onların elleri, kendi elleri
6. e :
7. fe : o zaman, böylece
8. lâ yeşkurûne : şükretmiyorlar

Çeviri : Transliteral

Yesinler diye kendi elleriyle meydana getirdikleri o meyveleri, hâlâ mı şükretmezler?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

ki, o meyve ve ürünleri meydana getiren kendileri olmadığı halde, onlardan yesinler diye, yetiştirip meydana getiriyoruz. Buna rağmen, hâlâ şükretmeyecekler mi?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ta ki, onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hâla şükretmeyecekler mi?


Çeviri : Adem Uğur

Onun getirisinden ve ellerinin ürettiklerinden yesinler diye. . . Hâlâ şükretmezler mi?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bunu, onların meyvalarından ve elleriyle yetiştirdiklerinden yesinler diye yaptık. Hâlâ lütfun kıymetini bilmeyecekler, şükretmeyecekler mi?


Çeviri : Ahmet Tekin

O'nun ürünlerinden ve kendi ellerinin yetiştirdiklerinden. Hâlâ şükretmezler mi?


Çeviri : Ahmet Varol

Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri için. Yine de şükretmiyorlar mı?


Çeviri : Ali Bulaç

(Bu sayılanlardan her birinin) mahsûlünden ve kendi ellerinin yetiştirdiklerinden yesinler diye... Hâlâ şükretmiyecekler mi?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(34-35) Orada hurma ve üzüm bağları meydana getirdik ve pınarlar akıttık ki meyvelerinden ve ürettiklerinden yesinler. Hiç şükretmezler mi?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onun ve elleriyle yaptiklarinin urunlerini yesinler; sukretmezler mi?


Çeviri : Bekir Sadak

Ki onun meyvelerinden ve ellerinin işleyip ortaya çıkardığı ürünlerden yesinler. Artık şükretmezler mi?.


Çeviri : Celal Yıldırım

(34-35) Ürünlerinden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye biz orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik; (onların) içlerinde de pınarlar fışkırttık. Hâlâ şükretmeyecekler mi?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(34-35) Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?


Çeviri : Diyanet İşleri

Onun ve elleriyle yaptıklarının ürünlerini yesinler; şükretmezler mi?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Ta ki, onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hâla şükretmeyecekler mi?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ki onun ürünlerinden ve elleriyle yetiştirdiklerinden yesinler. Şükretmiyecekler mi?


Çeviri : Edip Yüksel

Yesinler diye mahsulünden ve kendi ellerinin ma'mulâtından, halâ şükretmiyecekler mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ürününden ve kendi elleriyle elde ettikleri mamüllerinden yesinler diye; hala şükretmeyecekler mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Bunu), Onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye (yaptık). Hâlâ şükretmeyecekler mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ki, onun ürününden ve ellerinin emeğinden yesinler. Hala şükretmiyorlar mı?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri için. Yine de şükretmiyorlar mı?


Çeviri : Gültekin Onan

(Allahın yaratdığı) mahsulden ve kendi ellerinin yapdıklarından yemeleri için. Haalâ şükretmeyecekler mi?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Tâ ki onun mahsûlünden yesinler! Hâlbuki onu (o mahsulü) elleri yapmamıştır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ki, ürününden ve ellerinin emeğinden yesinler. Hala şükretmezler mi?


Çeviri : İbni Kesir

Onun ürünlerinden (meyvelerinden) ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hâlâ şükretmezler mi?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Kendi elleriyle yapmadıkları ürünlerinden yemeleri için (bunu yaptık). Yine de şükretmiyorlar mı?


Çeviri : Kadri Çelik

ki onları meydana getiren kendileri olmadığı halde meyvelerini yiyebilsinler. Buna rağmen hala şükretmeyecekler mi?


Çeviri : Muhammed Esed

Tâ ki, onun mahsulünden ve kendi ellerinin mamülatından yiyiversinler. Hâlâ şükretmeyecekler midir?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hâlâ şükretmiyorlar mı?


Çeviri : Ömer Öngüt

Ürünlerinden ve yetiştirdiklerinden yesinler diye. Hâlâ şükretmiyorlar mı?


Çeviri : Şaban Piriş

Ta ki onun meyvelerinden yesinler, O meyveleri onlar yapmadılar, hâlâ şükretmez mi onlar?


Çeviri : Suat Yıldırım

Ki o(suyun, yâhut bahçe)nin ürününden ve ellerinin emeğinden yesinler. Hâlâ şükretmiyorlar mı?


Çeviri : Süleyman Ateş

Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri için. Yine de şükretmiyorlar mı?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hem onun ürününden, hem de elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hâlâ şükretmeyecekler mi?


Çeviri : Ümit Şimşek

Ki onun ürününden ve ellerinin yapıp ettiğinden yesinler. Hâlâ şükretmiyorlar mı?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk