36 / YASİN - 43

وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ

Orjinal

Ve in neşe’ nugrıkhum fe lâ sarîha lehum ve lâ hum yunkazûn(yunkazûne).

1. ve in : ve ise, sadece, doğrusu
2. neşe' : dileriz
3. nugrık-hum : onları boğarız, garkederiz
4. fe : o zaman, böylece
5. lâ sarîha : yardım edilmez
6. lehum : onlarındır, onlar için vardır
7. ve lâ hum yunkazûne : ve onlar kurtarılmazlar

Çeviri : Transliteral

Dilersek sulara boğarız onları da ne bir imdatlarına yeten olur, ne de kurtarılır onlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Eğer dilersek, onları suda boğarız da, kimse de yardımlarına gelemez. İşte o zaman onlar için bir kurtuluş da yoktur.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar.


Çeviri : Adem Uğur

Eğer dilesek onları suda boğarız da, ne imdatlarına yetişen olur ve ne de kurtarılırlar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sünnetimizin, düzenimizin yasaları içinde, irademizin tecellisine uygun olursa onları denizde boğarız. O zaman ne onların feryadına yetişen bulunur, ne onlar kurtulur, ne de kurtarılır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Dilesek onları (suda) boğarız. Bu durumda ne onların imdatlarına yetişen olur, ne de kurtarılırlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Eğer dilersek onları batırır boğarız; bu durumda ne onların imdadına yetişen olur, ne de kurtulabilirler.


Çeviri : Ali Bulaç

Dilersek onları (denizde) boğarız da, o takdirde kendilerine ne bir imdatçı vardır, ne de onlar kurtarılırlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Dilersek onları suda boğarız. Hiçbir kimse de onlara yardım edemez ve kurtarılamazlar da.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dilesek, onlari suda bogardik; ne yardimlarina kosan bulunur ve ne de kendileri kurtulabilirlerdi.


Çeviri : Bekir Sadak

Dilersek onları (suda) boğarız da artık ne çığlıklarına koşan bulunur, ne de kurtarılma şansları olur.


Çeviri : Celal Yıldırım

(43-44) Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar. Ancak bizden bir rahmet olarak bir süreye kadar daha yaşasınlar diye (hayatta kalırlar).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Dilesek, onları suda boğardık; ne yardımlarına koşan bulunur ve ne de kendileri kurtulabilirlerdi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dileseydik onları boğardık; ne bir çığlıklarına yetişen olurdu, ne de kurtulabilirlerdi.


Çeviri : Edip Yüksel

Dilersek onları gark da ederiz o vakıt ne onlara feryadcı vardır, ne de onlar kurtarılırlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Dilersek onları (suda) boğarız da o zaman onlara ne feryatçı vardır, ne de onlar kurtarılırlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen bulunur, ne de onlar kurtarılır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Dilersek, onları suda boğardık; ne yardımlarına koşan bulunur ve ne de kendileri kurtulabilirdi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Eğer dilersek onları batırır boğarız; bu durumda ne onların imdadına yetişen olur, ne de kurtulabilirler.


Çeviri : Gültekin Onan

Eğer dilersek onları (suda) boğarız. O suretde kendileri için bir imdadcı da yokdur, onlar kurtarılamazlar da.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hâlbuki dilersek onları suda boğarız; o zaman ne kendilerine imdâd eden olur, ne de onlar kurtarılırlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Dilesek; onları suda boğardık da ne kurtaran bulunurdu, ne de kurtulabilirlerdi.


Çeviri : İbni Kesir

Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Eğer dilersek onları batırır da boğarız. Bu durumda ne onların imdadına yetişen olur, ne de onlar kurtulabilirler.


Çeviri : Kadri Çelik

dilersek onları suda boğabiliriz, kimse de yardımlarına gelemez, işte (o zaman) onlar için bir kurtuluş yoktur,


Çeviri : Muhammed Esed

Ve eğer dilersek onları garkederiz, artık onlar için ne bir hâlâskar vardır ve ne de onlar kurtarılabilirler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Dilersek onları suda boğarız. Ne kendilerine bir yardımcı bulunur, ne de kurtarılırlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Eğer istersek onları suda boğarız. Onlara bir yardımcı da bulunmaz, kendi kendilerine de kurtulamazlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Şayet dileseydik onları boğardık. Ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir, ne de başka türlü kurtarılırlardı.


Çeviri : Suat Yıldırım

Dilesek onları (suda) boğarız, ne kendilerine imdad (eden) olur, ne de kurtarılırlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Eğer dilersek onları batırır boğarız; bu durumda ne onların imdadına yetişen olur, ne de onlar kurtulabilirler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Dilesek onları boğarız da ne yardımlarına koşan olur, ne bir kurtuluş yolu bulunur.


Çeviri : Ümit Şimşek

Eğer dilersek onları boğarız. Bu durumda ne kendileri için feryat eden olur ne de kurtarılırlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk