36 / YASİN - 70

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

Orjinal

Li yunzire men kâne hayyen ve yehıkkal kavlu alel kâfirîn(kâfirîne).

1. li : ... e, için
2. yunzire : inzar eder, uyarır
3. men : kimse, kişi
4. kâne : oldu
5. hayyen : diri, canlı olarak
6. ve yehıkka : ve hak olur
7. el kavlu : söz
8. alâ : üzere, üzerinde, ... e
9. el kâfirîne : kâfirler

Çeviri : Transliteral

Diri olanı korkutması ve kâfirler hakkındaki sözün gerçeğe çıkması için.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu Kur'ân ancak aklı, fikri, duygusu, diri; kalbinde hayat ışığı olanları uyarmak ve Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin üzerine de azapla ilgili sözün hak olduğunu bildirmek üzere indirilmiştir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye.


Çeviri : Adem Uğur

Tâ ki diri olanı uyarsın ve hakikat bilgisini inkâr edenler üzerine de o hüküm gerçekleşsin.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bu, hakikati gören, hakkı duyan, söyleneni anlayacak uyanıklığa, düşünebilen bir akla sahip olanı uyarmak; hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, sana ve Kur’ân’a itibar etmeyerek ölü gibi davranan, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler, nankörler üzerinde de, ceza ile ilgili gerekçeli kararımızın, hükmümüzün gerçekleşmesi içindir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Diri olanı uyarması ve kâfirler hakkındaki sözün hak olması için (Kur'an ona indirildi).


Çeviri : Ahmet Varol

(Kur'an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve kâfirlerin üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir).


Çeviri : Ali Bulaç

Aklı olanı korkutmak, kâfirlere de azab gerçekleşmek için...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Diri olanları uyarabilsin ve kâfirlere ceza hak olsun diye.[465]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Diri olan kimseyi uyarsin ve verilen soz de inkarcilarin aleyhine ciksin.


Çeviri : Bekir Sadak

Diriyi uyarmak ve kâfirler üzerine (azâbla ilgili) sözün hakk olması içindir (bu Kur'ân)!.


Çeviri : Celal Yıldırım

(69-70) Biz, o (peygamber)e şiir öğretmedik. Bu, ona yakışmaz da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. (Bu Kur'an,) yaşayan kimseler uyarılsın ve böylece ilahî hüküm inkârcılar hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kâfirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur’an’ı indirdik.


Çeviri : Diyanet İşleri

Diri olan kimseyi uyarsın ve verilen söz de inkarcıların aleyhine çıksın.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır.


Çeviri : Edip Yüksel

Hayatı olanı uyandırmak, nankörlere de o söz hakk olmak için


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Diri olanı uyandırmak, nankörlere de o azap sözünün gerekmesi için.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Diri olanları uyarsın ve inkâr edenlere de azab hak olsun.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Kuran,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir).


Çeviri : Gültekin Onan

(Bu da) hayâtı olan kimselere (gelecek tehlikeleri) haber vermek ve kâfirlere o söz hak olmak için (dir).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Tâ ki hayatta olanları (Allah’ın azâbıyla) korkutsun, kâfirlerin üzerine ise (azab husûsundaki) söz hak olsun!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Diri olanları uyarsın ve kafirlerin üzerine söz hak olsun diye.


Çeviri : İbni Kesir

(Kur’ân’ın indirilmesi), hayy olanları inzar etmek (uyarmak) ve (azap) sözünün kâfirlerin üzerine hak olması içindir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Kur'an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve küfre sapanların üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir).


Çeviri : Kadri Çelik

ki (kalben) diri olanları uyarabilsin ve (Allah'ın) sözü hakikati inkara şartlanmış olanlara karşı tanıklık yapabilsin diye.


Çeviri : Muhammed Esed

Hayat sahibi olan kimseyi korkutması ve kâfirler üzerine de azabın tahakkuk etmesi için (O Kur'an'ı) indirdik.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Tâ ki diri olan kimseyi uyarasın ve verilen söz de kâfirlerin aleyhine gerçekleşsin.


Çeviri : Ömer Öngüt

Diri olanları uyarmak ve sözün nankörler aleyhinde gerçekleşmesi içindir.


Çeviri : Şaban Piriş

Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, böylece ilahî hüküm kâfirler hakkında kesinleşsin diye, gönderilmiştir.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Bu Kur'ân Muhammed'e vahyedilmiştir) ki, diri olanları uyarsın ve inkâr edenlere de (azâb) söz(ü) hak olsun.


Çeviri : Süleyman Ateş

(Kur'an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve küfre sapanların üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir).


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Diri olanı uyarsın ve kâfirler hakkındaki hüküm yerini bulsun diye Biz ona Kur'ân'ı verdik.


Çeviri : Ümit Şimşek

Diri olanı uyarsın ve inkârcılar üzerine söz hak olsun diye indirilmiştir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk