36 / YASİN - 72

وَذَلَّلْنَٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

Orjinal

Ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rakûbuhum ve minhâ ye’kulûn(ye’kulûne).

1. ve zellelnâ-hâ : ve biz onu zelil ettik, itaatkâr kıldık, boyun eğdirdik
2. lehum : onlarındır, onlar için vardır
3. fe : o zaman, böylece
4. min-hâ : on(lar)dan, oradan (orada)
5. rakûbu-hum : onların binekleri
6. ve min-hâ : ve oradan
7. ye'kulûne : yiyorlar

Çeviri : Transliteral

Ve bu davarları onlara münkad ettik de binecekleri hayvanlar da onlardan ve onların bâzısını da yerler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu evcil hayvanları, insanlara boyun eğdiriyoruz ki, gerektiğinde onlara binerek, gerektiğinde kesip yiyerek, onlardan istifade ediyorsunuz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler.


Çeviri : Adem Uğur

Onları (en'amı) bunlara boyun eğdirdik. . . Hem binekleri onlardandır ve hem de onlardan kimini yerler.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bu hayvanları onların hizmetine, emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazılarını da kesip etlerini yerler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onları, kendilerinin buyruklarına verdik. Böylece onlardan bazıları binekleridir ve bazılarından yiyorlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Biz onlara kendileri için boyun eğdirdik; işte bir kısmı binekleridir, bir kısmını(n da etini) yiyorlar.


Çeviri : Ali Bulaç

O hayvanları, kendi menfaatlerine bağlı kıldık da, hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bir kısmını binek olarak kullanırlar, bir kısmını da gıda olarak yerler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlari kendilerinin buyruguna verdik; bindikleri de, etini yedikleri de vardir.


Çeviri : Bekir Sadak

Onları kendilerine boyun eğer kıldık da bir kısmı binekleridir, bir kısmının da etini yemekteler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onları kendilerine boyun eğdirdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz, o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onları kendilerinin buyruğuna verdik; bindikleri de, etini yedikleri de vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onları kendilerine boyun eğdirdik; bir kısmına binmekte bir kısmından da yemektedirler


Çeviri : Edip Yüksel

Ve onları kendilerine zebun etmişiz de hem onlardan binidleri var, hem de onlardan yiyorlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onları kendilerine zebun etmişiz de hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onları, kendilerinin hizmetine vermişiz de, hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onları kendilerine boyun eğdirdik, işte binekleri onlardandır ve onlardan yiyorlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Biz onlara kendileri için boyun eğdirdik; işte bir kısmı binekleridir, bir kısmını(n da etini) yiyorlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Biz onları kendilerine müsahhar kıldık. İşte binecekleri bunlardan, yiyecekleri bunlardandır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hem bunları kendilerine boyun eğdirdik de, onların bir kısmı binekleridir, bir kısmından da yerler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve onları, kendilerinin buyruğuna verdik. Onlardan kimisi binekleridir, kimisinden de yerler.


Çeviri : İbni Kesir

Ve Biz onları (hayvanları), onlara zelil (itaatkâr) yaptık. Böylece onlardan, kendilerinin binekleri oldu (onlara binerler) ve onlardan (etlerinden) yerler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Biz onlara kendileri için boyun eğdirdik; işte bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve onları insanların iradesine tabi kıldık ki bir kısmını binek olarak kullanabilsinler, bir kısmını da yiyebilsinler;


Çeviri : Muhammed Esed

Ve onlara bunları musahhar (itaatkar) kıldık. Artık bunlardan onların binecekleri (hayvanlar) vardır ve bunlardan yiyiverirler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Kimine binerler, kiminin de etinden yerler.


Çeviri : Ömer Öngüt

O hayvanları onlara boyun eğdirdik, onlardan kimine biniyorlar kiminin de etini yiyorlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Onları emirlerine âmade kıldık. Onlardan hem binek edinir, hem de yerler,


Çeviri : Suat Yıldırım

Onları kendilerine boyun eğdirdik, onlardan bazıları binekleridir ve onlardan bazılarını da yerler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Biz onlara kendileri için boyun eğdirdik; işte bir kısmı binekleridir, bir kısmını(n da etini) yiyorlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onları Biz kendilerine uysal kıldık; kimine binerler, kiminden yerler.


Çeviri : Ümit Şimşek

O hayvanları bunlara boyun eğdirdik. Onlardan binekleri vardır ve onlardan bir kısmını da yiyorlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk