36 / YASİN - 76

فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

Orjinal

Fe lâ yahzunke kavluhum, innâ na’lemu mâ yusirrûne ve mâ yu’linûn(yu’linûne).

1. fe : o zaman, böylece
2. lâ yahzun-ke : seni üzmesin (mahzun etmesin)
3. kavlu-hum : onların söyledikleri
4. innâ : hiç şüphesiz biz, muhakkak ki biz
5. na'lemu : biz biliyoruz
6. mâ yusirrûne : sır olan, saklanan şeyler
7. ve mâ yu'linûne : ve alenî olan, açıklanan şeyler

Çeviri : Transliteral

Mahzûn etmesin seni onların sözleri; şüphe yok ki biz, gizlediklerini de biliriz, açığa vurduklarını da.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ey peygamber! O gerçekleri inkâr edenlerin, düzensiz ve asılsız konuştuklarından dolayı, üzüntüye kapılma, şüphesiz biz onların içlerini de biliriz, dışlarını da.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Resûlüm!) O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz.


Çeviri : Adem Uğur

O hâlde onların lafı seni mahzun etmesin. . . Muhakkak ki biz onların gizlediklerini de açıkladıklarını da biliriz.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Rasulüm, onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizledikleri niyetlerini, halkı yanıltan fısıltılar yayarak yaptıkları faaliyetleri de, açıkça söylediklerini, alenen yaptıklarını da biliyoruz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Artık onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.


Çeviri : Ahmet Varol

Öyleyse onların sözleri seni hüzne kaptırmasın. Gerçekten biz, sakladıklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz.


Çeviri : Ali Bulaç

O halde (Ey Rasûlüm), o kâfirlerin sözü, (tekzibi) seni mahzun etmesin. Biz, onların (içlerinde) gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

O halde, onların sözleri sakın seni üzmesin. Şüphesiz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bunlarin sozu seni uzmesin. Biz onlarin gizlediklerini de, aciga vurduklarini da suphesiz biliriz.


Çeviri : Bekir Sadak

Sakın onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz ki, biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Ey Resulüm!) Öyleyse onların sözü seni üzmesin! Çünkü biz, onların (içlerinde) gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bunların sözü seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da şüphesiz biliriz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Sözleri seni üzmesin. Gizledikleri ve açıkladıkları her şeyi çok iyi biliriz.


Çeviri : Edip Yüksel

O halde onların lâkırdıları seni mahzûn etmesin, biz onların içlerini de biliriz dışlarını da


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O halde onların lakırdıları seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz dışlarını da.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz, dışlarını da.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onların sözü seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Öyleyse onların sözleri seni hüzne kaptırmasın. Gerçekten biz, sakladıklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz.


Çeviri : Gültekin Onan

O halde (habîbim) onların lâfı seni gamnâk etmesin. Şübhe yok ki biz onların neler gizlemekde olduklarını, neler açıklaya geldiklerini biliyoruz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Habîbim, yâ Muhammed!) Öyle ise onların sözü, seni üzmesin! Şübhesiz ki biz,(onlar) neyi gizlerler ve neyi açıklarlarsa biliriz.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz ki Biz; onların gizlediklerini de, açıkladıklarını da biliriz.


Çeviri : İbni Kesir

Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki Biz, sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Öyleyse onların sözleri seni hüzne kaptırmasın. Gerçekten biz onların saklamakta olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz.


Çeviri : Kadri Çelik

Ama o (hakikati inkar eden)lerin sözlerinden üzüntüye kapılma; şüphe yok ki Biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz.


Çeviri : Muhammed Esed

İmdi onların lâkırdıları seni mahzun etmesin. Şüphe yok ki Biz, onların neleri gizlediklerini ve neleri ilan ettiklerini biliyoruz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sözleri seni üzmesin. Şüphesiz ki biz, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açıkladıklarını da elbette biliyoruz.


Çeviri : Şaban Piriş

O halde ey Resulüm, üzülme sen onların laflarına, onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da, sen hiç tasalanma!


Çeviri : Suat Yıldırım

Onların sözü seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.


Çeviri : Süleyman Ateş

Öyleyse onların sözleri seni hüzne kaptırmasın. Gerçekten biz, onların saklamakta olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onların sözü seni tasalandırmasın. Biz onların sakladıklarını da biliriz, açığa vurduklarını da.


Çeviri : Ümit Şimşek

Artık onların sözü seni üzmesin! Biz onların sır olarak tuttuklarını da açıkladıklarını da biliyoruz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk