36 / YASİN - 9

وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

Orjinal

Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe agşeynâhum fe hum lâ yubsırûn(yubsırûne).

1. ve cealnâ : ve yaptık, kıldık
2. min beyni eydî-him : onların elleri arasından, önlerinden
3. sedden : bir set
4. ve min halfi-him : ve onların arkalarından
5. fe agşeynâ-hum : böylece, artık onları perdeledik, örttük, kuşattık
6. fe hum lâ yubsırûne : böylece, artık onlar görmezler

Çeviri : Transliteral

Ve önlerine bir set çektik, arkalarına bir set ve gözlerini bağladık da bu yüzden onlar, görmezler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hem önlerine, hem arkalarına birer set çekmişiz ve böylece kendilerini sarıp kuşatmışız da, artık baksalar da göremezler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler.


Çeviri : Adem Uğur

Onların önlerinden bir set (geleceği göremezler) ve arkalarından bir set (geçmişlerinden ders almazlar) oluşturduk da böylece onları bürüdük. . . Artık onlar görmezler.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Önlerinden, sağlarından, sollarından ve arkalarından setler çektik. Onları sardık. Artık, baksalar da göremezler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çektik. Böylece onları örtüverdik. Artık görmezler.


Çeviri : Ahmet Varol

Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler.


Çeviri : Ali Bulaç

Biz onların önlerine (ahiret işlerine) bir engel, arkalarına (dünya işlerine) bir engel çekip kendilerini sarmışız da artık onlar (hakkı) göndermezler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları çepeçevre kuşattık. Artık göremezler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlerine ve arkalarina sed cekmisizdir. Gozlerini perdeledigimizden artik goremezler.


Çeviri : Bekir Sadak

Önlerine de, arkalarına da bir sed koyduk, gözlerini de bir perdeyle örtüverdik, artık onlar görmezler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Biz, onların hem önlerine bir set, hem de arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık onlar görmezler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Önlerine ve arkalarına sed çekmişizdir. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çekerek onları perdeledik; artık göremezler.


Çeviri : Edip Yüksel

Hem önlerinden bir sedd ve arkalarından bir sedd çekmişiz, kendilerini sarmışızdır da baksalar da görmezler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hem önlerinden bir set, hem arkalarından bir set çekmişiz ve kendilerini sarmışızdır; artık baksalar da görmezler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Önlerine ve arkalarına set çektik. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler.


Çeviri : Gültekin Onan

Biz hem önlerinden bir sed, hem arkalarından bir sed çektik. Böylece onları sarıverdik. Artık görmezler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(İsyanlarındaki ısrarları yüzünden) önlerinden bir sed, arkalarından da bir sed çektik de onları(n gözlerini) perdeledik; artık onlar görmezler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Önlerinden bir sed ve arkalarından da bir sed çekmişizdir. Gözlerini perdelemişizdir. Bu yüzden artık göremezler.


Çeviri : İbni Kesir

Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak (çekerek) böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Biz onların önlerine bir sed, arkalarına da bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler.


Çeviri : Kadri Çelik

önlerine ve arkalarına setler çektik ve göremesinler diye üzerlerine perdeler geçirdik:


Çeviri : Muhammed Esed

Ve Biz onların önlerinde bir sed ve arkalarında bir sed vücuda getirdik, öylece onları sarıverdik. Artık onlar göremezler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Biz onların önlerine bir sed, arkalarına bir sed çektik. Gözlerini de bir perdeyle örtüverdik, artık görmezler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Önlerine bir set, arkalarına da bir set çekerek onları bürüdük de artık göremezler.


Çeviri : Şaban Piriş

Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak, öylesine çepeçevre sardık ki, artık hiç göremezler onlar...


Çeviri : Suat Yıldırım

Önlerinden bir sed ve arkalarından bir sed çektik de onları kapattık; artık görmezler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Biz onların önlerinde bir sed, arkalarında da bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Önlerine bir sed, arkalarına bir sed çekip onları öyle bir kuşattık ki, birşey görecek halleri yoktur.


Çeviri : Ümit Şimşek

Önlerine bir set, arkalarına da başka bir set çektik. Böylece onları kuşatıp sardık; artık onlar görmezler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk