10 / YUNUS - 33

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا۟ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Orjinal

Kezâlike hakkat kelimetu rabbike alâllezîne fesekû ennehum lâ yu’minûn(yu’minûne).

1. kezâlike : işte böylece, bunun gibi
2. hakkat : gerçekleşmiştir
3. kelimetu : kelime, söz
4. rabbi-ke : senin Rabbin
5. alellezîne (alâ ellezîne) : onlara karşı
6. fesekû : fasık oldular
7. enne-hum : onların ..... olduğunu
8. lâ yu'minûne : âmenû olmazlar (Allah'a ulaşmayı dilemezler)

Çeviri : Transliteral

Buyruktan çıkanlar, Rabbinin şu sözünü haketmişlerdir: Onlar, inanmazlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İşte böylece Rabbinin yoldan çıkanlar hakkında, “Onlar inanmayanlardır” diye söylemiş olduğu sözü, gerçekleşmiş oldu.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İşte böylece Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki "Onlar inanmazlar" sözü gerçekleşmiş oldu.


Çeviri : Adem Uğur

İşte böylece, Rabbinin inancı bozuk olanlar hakkında: "Onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiştir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar, imandan vazgeçirilip hak yoldan bâtıla döndürüldükleri gibi, hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, peygamberlere ve kutsal kitaplara itibar etmedikleri için, Rabbinin doğru ve mantıklı düşünmenin, hak dinin dışına çıkan fâsıklar, âsiler, bozguncular hakkındaki:'Onlar artık iman etmeyecekler' gerekçeli hükmü gerçekleşir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Böylece Rabbinin o yoldan çıkmışlar hakkındaki: 'Onlar iman etmezler' sözü gerçekleşmiş oldu.


Çeviri : Ahmet Varol

Böylece Rabbinin sözü o fasık kimseler üzerinde (şöyle) gerçekleşmiştir ki: "Onlar şüphesiz iman etmezler."


Çeviri : Ali Bulaç

Öyle büsbütün haktan çıkmış inatçı fâsıklara Rabbinin hükmü şöyle vâcib oldu: “- onlar, artık imana gelmezler.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İşte böylece Rabbinin, yoldan çıkanlar hakkındaki “Onlar inanmazlar” sözü gerçekleşmiş oldu.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Boylece, fasik olanlarin inanmayacaklarina dair Rabbinin soyledigi soz gerceklesti.


Çeviri : Bekir Sadak

Bunun gibi, ilâhî sınırların ve O'na uzanan yolun dışına çıkanlara karşı Rabbin sözü gerçekleşti, ki onlar gerçekten imân etmezler.


Çeviri : Celal Yıldırım

İşte böylece, Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki: “Artık onlar iman etmezler!” sözü gerçekleşmiş oldu.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki, “Onlar artık imana gelmezler” sözü, işte böylece gerçekleşmiştir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Böylece, fasık olanların inanmayacaklarına dair Rabbinin söylediği söz gerçekleşti.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İşte böylece Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki «Onlar inanmazlar» sözü gerçekleşmiş oldu.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yoldan çıkmış olanların onaylamayacağına dair Efendinin sözü işte böyle gerçekleşir.


Çeviri : Edip Yüksel

Öyle büsbütün haktan çıkmış fasıklara rabbının kelimesi şöyle hakk oldu: onlar artık iymana gelmezler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Öyle büsbütün yoldan çıkmış fasıklara Rabbinin sözü şöyle gerçekleşti: «Onlar artık imana gelmezler!»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hak dinden çıkmış fasıklara Rabbinin kelimesi şöyle gerçekleşti: Onlar artık imana gelmezler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Böylece Rabbinin yoldan çıkmışlara ilişkin, onların iman etmeyecekleri şeklindeki sözü gerçekleşmiş oldu.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Böylece rabbinin sözü o fasık kimseler üzerinde (şöyle) gerçekleşmiştir ki: "Onlar şüphesiz inanmazlar."


Çeviri : Gültekin Onan

(Onlar îmandan nice döndürüldülerse hakdan) çık (ıb sap) mış olanlara karşı Rabbinin (ezeldeki) şu sözü de öylece sabit olmuşdur: «Hakıykat onlar îman etmezler».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İşte böylece, Rabbinin isyân edenler hakkındaki, 'Şübhesiz ki onlar îmân etmezler!' sözü gerçekleşmiş oldu.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Böylece, fasık olanların iman etmeyeceklerine dair Rabbının sözü gerçekleşti.


Çeviri : İbni Kesir

Böylece senin Rabbinin sözü fasık olan kimseler üzerine hak oldu. Muhakkak ki onlar, inanmazlar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Böylece, fâsık olanların inanmayacaklarına dair Rabbinin söylediği söz gerçekleşmiş oldu.


Çeviri : Kadri Çelik

Böylece günahkarca davranmaya eğilimli olanlar hakkında Rabbinin sözünün hak olduğu ortaya çıkmış oldu: "Onlar inanmayacaklar".


Çeviri : Muhammed Esed

İşte fıska düşmüş olanların aleyhine Rabbinin kelimesi şöylece tahakkuk etmiştir ki, şüphe yok onlar imân etmezler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Böylece hak dinden çıkmış fâsıklara Rabbinin kelimesi şöyle gerçekleşti: Onlar artık imana gelmezler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Böylece, fasık olanların inanmayacaklarına dair Rabbinin sözü gerçekleşti.


Çeviri : Şaban Piriş

Öyle büsbütün doğru yoldan çıkmış, isyanda ısrar eden o fâsıklara, imana gelmedikleri için, Rabbinin azap kararı kesinleşmiştir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Böylece Rabbinin, yoldan çıkanlar için söylediği: "Onlar inanmazlar." sözü, gerçekleşti.


Çeviri : Süleyman Ateş

Böylece Rabbinin sözü o fıska sapanlar üzerinde (şöyle) gerçekleşmiştir ki: «Onlar gerçekten iman etmezler.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yoldan çıkmış olanların artık iman etmeyeceklerine dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşmiştir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bu, budur! Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki, "Onlar iman etmezler!" sözü gerçekleşmiştir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk