10 / YUNUS - 43

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يُبْصِرُونَ

Orjinal

Ve minhum men yanzuru ileyke, e fe ente tehdil umye ve lev kânû lâ yubsırûn(yubsırûne).

1. ve min-hum : ve onlardan (onların bir kısmı)
2. men yanzuru : bakan kimseler
3. ileyke : sana
4. e fe ente : fakat, sen mi
5. tehdi : hidayete erdireceksin
6. el umye : kör olan, âmâ
7. ve lev : ve şâyet, eğer
8. kânû : oldular
9. lâ yubsırûne : görmezler

Çeviri : Transliteral

Onlardan sana bakan da var, fakat sen, üstelik bir de kör olanlara doğru yolu gösterebilir misin hiç?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve yine onların arasında, sana ve mucizelerine bakıyormuş gibi yapanlar var; ama eğer kör iseler göremiyorlarsa, sen körlere doğru yolu gösterebilir misin?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onlardan sana bakan da vardır. Fakat -hele (gerçeği) göremiyorlarsa- körleri sen mi doğru yola ileteceksin?


Çeviri : Adem Uğur

Onlardan sana bakanlar da vardır. . . Körlere doğru yolu gösterebilir misin, basîretten yoksunlarsa?


Çeviri : Ahmed Hulusi

İnanmayanlar arasında, senin peygamberlik alâmetlerini müşahede edip de seni tasdik etmeyenler de var. Sen, hakikati görmek istemeyerek kör kesilenlere, üstelik basîretleri de yoksa, hak yolu gösterebilir misin?


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlardan sana bakanlar da var. Eğer görmüyorlarsa sen körleri doğru yola iletebilecek misin?


Çeviri : Ahmet Varol

Ve sana bakacak olanlar vardır. Ama kör olanları -üstelik basiretleri de yoksa- sen mi doğru yola ulaştıracaksın?


Çeviri : Ali Bulaç

İçlerinden sana bakanlar (Peygamberliğine delâlet eden mûcizeleri gördükleri halde iman etmiyenler) de var. Fakat anlayış gözleri de yokken körlere sen mi hidâyet edeceksin?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlardan sana bakanlar da vardır. Peki, körleri sen mi doğru yola ileteceksin? Hele gönül gözleriyle de görmüyorlarsa!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Aralarinda sana bakan vardir. Sen korleri, gormezlerken dogru yola iletebilir misin?


Çeviri : Bekir Sadak

İçlerinden bir kısmı da sana bakar; sen körlere —hele bir de göremiyorlarsa— yol gösterebilir misin ?


Çeviri : Celal Yıldırım

İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat (hakikati) görmek istemiyorlarsa, sen körlere doğru yolu gösterebilir misin?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi doğru yolu göstereceksin?


Çeviri : Diyanet İşleri

Aralarında sana bakan vardır. Sen körleri, görmezlerken doğru yola iletebilir misin?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onlardan sana bakan da vardır. Fakat -hele (gerçeği) göremiyorlarsa- körleri sen mi doğru yola ileteceksin?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlardan sana bakanlar da var; görüşü olmayan körleri sen mi doğruya ileteceksin?


Çeviri : Edip Yüksel

İçlerinden sana bakanlar da var, fakat basıretleri de yokken körlere sen mi hidayet edeceksin?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İçlerinden sana bakanlar da var; ama basiretleri de yokken sen mi hidayet edeceksin?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İçlerinden sana bakanlar da var. Fakat sen, körlere, üstelik basiretleri de yoksa hidayet edip yol gösterebilecek misin?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onların arasında sana bakanlar da vardır. Fakat görme yeteneğinden bütünü ile yoksun körleri, sen doğru yola iletebilir misin?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ve sana bakacak olanlar vardır. Ama kör olanları -üstelik basiretleri de yoksa- sen mi doğru yola ulaştıracaksın.


Çeviri : Gültekin Onan

İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere sen mi doğru yolu göstereceksin? Hele (kalb gözlerinden de) görmez olurlarsa!.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Onlardan sana bakan(lar) da vardır. Fakat (görmek istemeyen) o körleri, üstelik(kalb gözleriyle de) görmüyorlarsa, sen mi hidâyete erdireceksin?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İçlerinde sana bakanlar da vardır. Körlere sen mi yol göstereceksin? Üstelik hiç görmüyorlarsa.


Çeviri : İbni Kesir

Ve onlardan sana bakanlar var, fakat eğer onlar görmüyorlarsa (basar hassaları çalışmıyorsa) âmâları sen mi hidayete erdireceksin?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Aralarında sana bakan vardır. Sen körleri, üstelik de basiretleri yoksa hidayet edebilir misin?


Çeviri : Kadri Çelik

Ve yine onların aralarında sana bakıyormuş gibi yapanlar var; ama, eğer göremiyorlarsa, sen hiç körlere doğru yolu gösterebilir misin?


Çeviri : Muhammed Esed

Ve onlardan sana bakanlar da vardır. Ya sen körlere, göremez kimseler de olsalar doğru yolu gösterebilir misin?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere sen mi doğru yolu göstereceksin? Üstelik de hiç görmüyorlarsa!


Çeviri : Ömer Öngüt

-Onlardan sana bakanlar vardır. Basiretlerini kaybetmişlerse körlere sen mi yol göstereceksin?


Çeviri : Şaban Piriş

Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin, hele basiretleri de yoksa!


Çeviri : Suat Yıldırım

İçlerinden sana bakanlar da var. Fakat körleri sen mi yola götüreceksin? Hele sezgileriyle de görmüyorlarsa?


Çeviri : Süleyman Ateş

Ve onlardan sana bakacak olanlar vardır. Ama kör olanları -üstelik basiretleri de yoksa- sen mi doğru yola ulaştıracaksın?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, üstelik kalp gözleri de görmüyorsa, sen yol gösterebilir misin?


Çeviri : Ümit Şimşek

Onlardan sana bakanlar da vardır. Peki, körlere sen mi kılavuzluk edeceksin? Hele, kalp gözleriyle de görmüyorlarsa!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk