10 / YUNUS - 86

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

Orjinal

Ve neccinâ bi rahmetike minel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

1. ve necci-nâ : ve bizi kurtar
2. bi rahmeti-ke : senin rahmetin ile
3. min el kavmi el kâfirîne : kâfirler kavminden

Çeviri : Transliteral

Ve bizi, rahmetinle kurtar kâfirler topluluğundan.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

“Senden gelen gerçekleri örtbas eden bu toplumun elinden rahmetinle kurtar bizi.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ve bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar!"


Çeviri : Adem Uğur

"Rahmetini bizde açığa çıkararak, hakikat bilgisini inkâr edenler topluluğundan kurtar. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Bizi, rahmetinle, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfir bir kavimden, nankör bir toplumdan kurtar' dediler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Rahmetinle bizi kâfirler topluluğundan kurtar.'


Çeviri : Ahmet Varol

"Ve bizi, kâfirler topluluğundan rahmetinle kurtar."


Çeviri : Ali Bulaç

Ve bizi, rahmetinle o kâfir kavimden kurtar.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar!”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(85-86) «lllah'a guvendik; Ey Rabbimiz! Zalim bir millet ile bizi sinama, rahmetinle bizi kafirlerden kurtar» dediler.


Çeviri : Bekir Sadak

Ve bizi kendi rahmetinle o kâfir kavimden kurtar.»


Çeviri : Celal Yıldırım

(85-86) (Onlar da) şöyle dediler: “Biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Zalim bir topluluğun zulmüne uğratmakla bizi imtihan etme! Bizi rahmetinle o inkârcılar topluluğundan kurtar!”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar.


Çeviri : Diyanet İşleri

(85-86) 'Allah'a güvendik; Ey Rabbimiz! Zalim bir millet ile bizi sınama, rahmetinle bizi kafirlerden kurtar' dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Ve bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar!»


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Rahmetinle bizi inkârcı halktan kurtar.”


Çeviri : Edip Yüksel

ve rahmetinle bizi o kâfir kavmden kurtar dediler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ve rahmetinle bizi o kafir kavimden kurtar!» dediler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Bizi rahmetinle o kâfir kavmin elinden kurtar!»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Rahmetinle bizi kâfirler güruhundan kurtar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Ve bizi, kafirler kavminden rahmetinle kurtar."


Çeviri : Gültekin Onan

«Ve bizi rahmetinle o kâfirler güruhundan kurtar».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Ve bizi rahmetinle o kâfirler gürûhundan kurtar!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Merhametinle o kafirler güruhundan bizi kurtar.


Çeviri : İbni Kesir

Ve bizi, Senin rahmetinle kâfirler kavminden kurtar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Rahmetinle bizi kâfirler topluluğundan kurtar”


Çeviri : Kadri Çelik

"Hakkı inkar eden bu toplumun elinden lütfunla kurtar bizi".


Çeviri : Muhammed Esed

«Ve rahmetin ile bizi kâfirler olan kavimden kurtar.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Ve bizi rahmetinle kâfirler gürûhundan kurtar!”


Çeviri : Ömer Öngüt

Rahmetinle bizi kafirlerden kurtar, dediler.


Çeviri : Şaban Piriş

(85-86) Onlar da şöyle cevap verdiler: "Biz de Allah’a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalim kimselerin işkenceleri ile imtihan etme ve rahmetinle bizi o kâfirler güruhundan kurtar!"


Çeviri : Suat Yıldırım

"Acımanla bizi o inkârcı toplumdan kurtar."


Çeviri : Süleyman Ateş

«Ve bizi, kâfirler topluluğundan rahmetinle kurtar.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Rahmetinle bizi o kâfirler güruhundan kurtar.'


Çeviri : Ümit Şimşek

"O küfre sapmış toplumdan rahmetinle bizi kurtar!"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk