10 / YUNUS - 91

ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ

Orjinal

Âl’âne ve kad asayte kablu ve kunte minel mufsidîn(mufsidîne).

1. âl'âne : şimdi
2. ve kad : ve olmuştur
3. asayte : sen asi oldun
4. kablu : daha önce
5. ve kunte : ve sen oldun
6. min el mufsidîne : fesat çıkaranlardan

Çeviri : Transliteral

Fakat şimdi mi? Halbuki bundan evvel isyân etmiştin, bozgunculardan olmuştun.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ona, şimdi mi iman ettin? denildi. Oysa bu güne kadar hep başkaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.


Çeviri : Adem Uğur

"ŞİMDİ mi? Daha önce gerçekten isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.' denildi.


Çeviri : Ahmet Tekin

'Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.'


Çeviri : Ahmet Varol

Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.


Çeviri : Ali Bulaç

Şimdi mi (elinden bütün kuvvet ve imkân gittikten sonra mı) iman ediyorsun? Halbuki sen , bundan önce isyan etmiş ve dâima müfsidlerden olmuştun.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah şöyle buyurdu: “Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O'na: «µimdi mi inandin? Daha once bas kaldirmis ve bozgunculuk etmistin» dendi.


Çeviri : Bekir Sadak

Şimdi mi imân ettin ? Oysa önce isyan ettin ve fesatçılardan oldun, (değil mi ?).


Çeviri : Celal Yıldırım

(91-92) (Biz de ona:) “Şimdi mi (iman ediyorsun)? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Senden sonrakilere ibret olman için bu gün senin (cansız) bedenini kurtaracağız” dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimize karşı umursamazlık gösteriyor.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.


Çeviri : Diyanet İşleri

O'na: 'Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin' dendi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Çok geç! Daha önce başkaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.”


Çeviri : Edip Yüksel

Ya... şimdi ha? Halbuki bundan evvel ısyan etmiştin, müfsidlerden idin


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

«Ha! Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin ve fesatçılardan idin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şimdi mi? Oysa bundan önce hep isyan etmiştin ve fesatçılardan idin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

«Şimdi mi aklın başına geldi? Daha önce Allah'a hep karşı gelmiş ve bozgunculardan biri olmuştun.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.


Çeviri : Gültekin Onan

Şimdi mî (îman ediyorsun)?! Halbuki sen bundan evvel (ömrün boyunca) isyan etmiş, dâima fesadcılardan olmuşdun.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ona:) 'Şimdi mi (îmân ediyorsun)? Hâlbuki daha önce gerçekten isyân etmiş ve fesad çıkaranlardan olmuştun!' (buyuruldu).


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.


Çeviri : İbni Kesir

Şimdi (mi) (teslim oldun, öyle mi?) Ve sen, daha önce asi olmuştun. Ve sen, fesat çıkaranlardan idin.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Şimdi mi (iman ettin)? Oysa daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin (dedik).”


Çeviri : Kadri Çelik

(Ona): "Ancak şimdi mi?" denildi, "Oysa, bu güne kadar (Bize) hep başkaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın!"


Çeviri : Muhammed Esed

(O'na denildi ki,) «Şimdi mi? Ve sen muhakkak ki, evvelce isyan etmiş ve müfsidlerden olmuş idin.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şimdi mi inandın? Oysa daha önce başkaldırmış, bozgunculardan olmuştun.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Şimdi mi? Sen, önceden isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!


Çeviri : Şaban Piriş

(91-92) "Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun! Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. "Doğrusu insanların birçoğu bizim âyetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler.


Çeviri : Suat Yıldırım

"Şimdi mi? Oysa daha önce isyân etmiş, bozgunculardan olmuştun?" (denildi).


Çeviri : Süleyman Ateş

Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve fesat çıkaranlardandın.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Şimdi inandın demek! Oysa sen daha önce isyan etmiştin ve bozguncunun biriydin!


Çeviri : Ümit Şimşek

"Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk