10 / YUNUS - 96

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

Orjinal

İnnellezîne hakkat aleyhim kelimetu rabbike lâ yu’minûn(yu’minûne).

1. inne ellezîne : muhakkak ki, hiç şüphesiz onlar
2. hakkat : gerçekleşmiştir
3. aleyhim : onlara, onların üzerine
4. kelimetu : kelime, söz
5. rabbi-ke : senin Rabbin
6. lâ yu'minûne : âmenû olmazlar (Allah'a ulaşmayı dilemezler)

Çeviri : Transliteral

Öyle kişilerdir onlar ki Rabinin, onlara söylediği sözü haketmiştir onlar, inanmaz onlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Haklarında Rabbinin sözü sabit olanlar, elbette inanmayacaklardır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, inanmazlar.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki haklarında Rabbinin sözü (ezelî hükmü) gerçekleşmiş kimseler iman etmezler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, sana ve Kur’ân’a itibar etmedikleri için, haklarında Rabbinin gerekçeli hükmü gerçekleşip kesinleşenler iman etmeyecekler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Haklarında Rabbinin sözü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.


Çeviri : Ahmet Varol

Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Doğrusu aleyhlerinde (küfürleri hakkında) Rabbinin takdiri gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Haklarında Rabbinin azap kelimesi sabit olanlar inanmazlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(96-97) Dogrusu Rabbinin soz verdigi azabi hak edenler, can yakici azabi gorene kadar kendilerine her turlu belge gelse bile inanmazlar.


Çeviri : Bekir Sadak

(96-97) Onlar ki haklarında Rabbin sözü gerçekleşti, kendilerine her türlü âyet (belge ve mu'cize) de gelse, elem verici azabı görmedikçe (emin olunuz ki) inanmazlar .


Çeviri : Celal Yıldırım

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(96-97) Şüphesiz, haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

(96-97) Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü belge gelse bile inanmazlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(96-97) Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Efendinin kararıyla mahkûm edilenler gerçeği onaylamazlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Hakıkat aleyhlerinde rabbının kelimesi hakkolmuş olanlar iymana gelmezler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu aleyhlerinde Rabbinin hükmü gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Doğrusu, aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşenler asla iman etmezler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gerçek şu ki, rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.


Çeviri : Gültekin Onan

(96-97) Üzerlerine Rabbinin kesilmesi hak olmuş bulunanlar (yok mu?) onlar, velev kendilerine her (hangi bir) âyet gelmiş olsun, acıklı bir azâb görecekleri (zamâ) na kadar îman etmezler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(96-97) Muhakkak ki üzerlerine Rabbinin (azab) sözü (hükmü) hak olanlar, kendilerine bütün âyetler gelmiş olsa bile, o (pek) elemli azâbı görünceye kadar (isyanları sebebiyle) îmân etmezler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Doğrusu, üzerlerine Rabbının sözü hak olanlar inanmazlar.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki onlar, Rabbinin sözünü üzerlerine hakettiler. Onlar, mü’min olmazlar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Doğrusu haklarında Rabbinin sözü (azaba uğrayacakları hükmü) gerçekleşmiş olanlar, iman etmezler.


Çeviri : Kadri Çelik

Gerçek şu ki, haklarında Rablerinin sözü (yargısı) gerçekleşmiş olanlar imana erişemeyeceklerdir.


Çeviri : Muhammed Esed

Muhakkak o kimseler ki, aleyhlerinde Rabbin kelimesi tahakkuk etmiştir, onlar imân etmezler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler iman etmezler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler inanmazlar.


Çeviri : Şaban Piriş

(96-97) (Kâfir olarak ölüp cehenneme gideceklerine dair) haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mûcize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Üzerlerine Rabbinin (azâb) kelimesi hak olanlar inanmazlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Aleyhlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar iman etmezler;


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk