12 / YUSUF - 106

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

Orjinal

Ve mâ yu’minu ekseruhum billâhi illâ ve hum muşrikûn(muşrikûne).

1. ve mâ yu'minu : inanmazlar, mü'min olmazlar
2. ekseru-hum : onların çoğu
3. billâhi (bi allâhi) : Allah'a
4. illâ : ancak, sadece
5. ve hum muşrikûne : ve onlar şirk koşanlardır (müşriklerdir)

Çeviri : Transliteral

Çoğu inanmaz da ona şirk koşar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve insanların çoğu başka varlıklara da tanrısal nitelikler yakıştırmaksızın Allah'a inanmazlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onların çoğu, ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler.


Çeviri : Adem Uğur

ONLARIN ÇOĞUNLUĞU ANCAK MÜŞRİKLER OLARAK (varsandıkları, tanrıları veya BENLİKLERİNİ EŞ KOŞARAK) ALLÂH'A İMAN EDERLER!


Çeviri : Ahmed Hulusi

İnsanların çoğu, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşarak gizli şirke düşüp başkalarını da otorite kabul ettikleri bir düzen içinde Allah’a sözde iman ediyorlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler.


Çeviri : Ahmet Varol

Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp dururlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Onların çoğu, ancak Allah’a ortak koştukları halde, Allah’a iman etmezler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onların çoğu, Allah'a iman etmiyorlar, sadece şirk koşuyorlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlarin cogu, ortak kosmadan Allah'a inanmazlar.


Çeviri : Bekir Sadak

Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a inanırlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ve onların çoğu, başka varlıklara da tanrısal nitelikler yükleyerek Allah'a inanırlar (imanlarına şirk karıştırırlar).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onların çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onların çoğu, ortak koşmadan Allah'a inanmazlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onların çoğu, ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onların da çoğu, ortak koşmadan ALLAH’ı onaylamaz.


Çeviri : Edip Yüksel

Onların ekserisi Allaha şirk koşmaksızın iman etmez


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onların pek çoğu Allah'a ortak koşmaksızın iman etmezler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler (imanlarına az çok bir şirk karıştırırlar).


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onların çoğu, Allah'a ortak koşmaksızın O'na inanmazlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onların çoğu Tanrı'ya inanmazlar da ancak şirk katıp dururlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Onların çoğu Allaha îman etmez, ille Allaha ortak katanlardır onlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hâlbuki onların çoğu, ancak müşrik kimseler olarak Allah’a îmân ederler. (Hem inanırlar, hem de şirk koşarlar).


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onların çoğu; Allah'a iman etmezler, ille de şirk koşanlardır onlar.


Çeviri : İbni Kesir

Ve onların çoğu, şirk koşmadan Allah’a inanmazlar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onların çoğu, ortak koşmadan Allah'a iman etmezler.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve onların çoğu başka varlıklara da tanrısal nitelikler yakıştırmaksızın Allah'a inanmazlar.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve ekserisi Allah Teâlâ'ya imân etmez ve onlar ancak müşriklerdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onların çoğu Allah'a iman etmişler, fakat müşrik olarak yaşarlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onların çoğu, şirk katmadan Allah’a iman etmezler.


Çeviri : Şaban Piriş

Onların ekserisi, şirk koşmaksızın Allah’a iman etmezler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onların çoğu, Allah'a ortak koşmadan inanmazlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp durmaktalar onlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onların çoğu, ortak koşmaksızın Allah'a inanmaz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onların çoğu şirke bulaşmış olmadan Allah'a iman etmez.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk