51 / ZARİYAT - 20

وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ

Orjinal

Ve fîl ardı âyâtun lil mûkınîne.

1. ve fî el ardı : ve arzda, yeryüzünde
2. âyâtun : âyetler
3. li el mûkınîne : yakîn hasıl edenler için

Çeviri : Transliteral

Ve yeryüzünde deliller var iyiden iyiye inanmış olanlara.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İyiden iyiye inanmış olanlar için, yeryüzünde Allah'ın varlığına birliğine delalet eden nice işaretler, belgeler var.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır.


Çeviri : Adem Uğur

İkân sahiplerine arzda (bedende) işaretler vardır!


Çeviri : Ahmed Hulusi

İlme, delile ve gerekçeye itibar eden, kesin olarak Allah’a inananlar için, yerkürede Allah’ın birliğini, kudretini gösteren deliller vardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Yeryüzünde kesin bir inançla inanacaklar için ibretler vardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Arzda da gerçekten tasdik edenler için bir çok ibretler var.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde âyetler vardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(20-21) Kesin olarak inananlara, yeryuzunde ve kendi icinizde Allah'in varligina nice deliller vardir; gormez misiniz?


Çeviri : Bekir Sadak

Kesinlikle bilip inananlar için yeryüzünde (Allah'ın varlığına, birliğine delâlet eden) açık belgeler vardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Yeryüzünde içlerinde hiçbir şüphe duymadan inananların görebileceği (Allah'ın büyüklüğünü anlatan) deliller vardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(20-21) Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?


Çeviri : Diyanet İşleri

(20-21) Kesin olarak inananlara, yeryüzünde ve kendi içinizde Allah'ın varlığına nice deliller vardır; görmez misiniz?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kesin inananlar için yerde ayetler (işaret ve deliller) vardır.


Çeviri : Edip Yüksel

Arzda da âyetler var iykan ehli için


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Yeryüzünde inanç sahipleri için birçok ibretler vardır;


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(20-21) Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kesin inanacak insanlar için yeryüzünde nice deliller vardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.


Çeviri : Gültekin Onan

(Küre-i) arzda kâmil bilgi saahibleri için nice âyetler vardır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(20-21) Kat'î olarak îmân edecekler için yerde ve kendi nefislerinizde (Allah’ın kudretine ve birliğine) deliller vardır. Hiç görmez misiniz?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır.


Çeviri : İbni Kesir

Yakîn hasıl edenler için yeryüzünde (Allah’ın) âyetleri vardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için yeryüzünde ayetler vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Yeryüzünde içlerinde hiçbir şüphe duymadan inananlar(ın görebileceği, Allah'ın varlığının) işaretleri vardır,


Çeviri : Muhammed Esed

(19-20) Ve mallarında da dilenen ve yoksul bulunan için bir hak var idi. Ve yerde imân-ı yakin erbâbı için deliller vardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kesin olarak inananlar için yeryüzünde açık âyetler (deliller) vardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Yeryüzünde gerçekten iman edecekler için ayetler vardır.


Çeviri : Şaban Piriş

(20-22) Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hâlâ görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız (rızkınızın vesileleri), hem de size vâd olunan cennet vardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Kesin inanacaklar için yerde nice ibretler vardır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kesin bir bilgiyle iman edecekler için, yeryüzünde âyetler vardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yeryüzünde ayetler vardır görürcesine bilenler için.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk