51 / ZARİYAT - 21

وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

Orjinal

Ve fî enfusikum, e fe lâ tubsirûn(tubsirûne).

1. ve fî : ve vardır
2. enfusi-kum : sizin nefsleriniz, kendiniz
3. e :
4. fe : o zaman, böylece
5. lâ tubsirûne : görmüyorsunuz

Çeviri : Transliteral

Ve kendi özünüzde de, hâlâ mı görmezsiniz?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Kendi öz benliğinizde de, nice ibretler, alametler var. Hâlâ bunları görmüyor musunuz?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz?


Çeviri : Adem Uğur

Nefslerinizde (Benliğinizin hakikati)! Hâlâ (fark etmiyor) görmüyor musunuz?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kendi bedenlerinizde, ruhlarınızda ve birbirinizde de deliller, ibretler var. Hâlâ görmeyecek misiniz, düşünmeyecek misiniz?


Çeviri : Ahmet Tekin

Kendi nefislerinizde de. Görmüyor musunuz?


Çeviri : Ahmet Varol

Ve kendi nefislerinizde de. Yine de görmüyor musunuz?


Çeviri : Ali Bulaç

Nefislerinizde de (hücrelerden vücud yapınıza kadar) bir çok alâmetler var (ki, hep Allah’ın kudretine ilmine, azamet ve iradesine delâlet ederler). Hâlâ görmiyecek misiniz?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kendi iç âleminizde de âyetler vardır. Gözlem yapmıyor musunuz?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(20-21) Kesin olarak inananlara, yeryuzunde ve kendi icinizde Allah'in varligina nice deliller vardir; gormez misiniz?


Çeviri : Bekir Sadak

Sizin kendi (ruh ve beden) varlığınızda da öyle... Artık (hakikati) görmez misiniz ?


Çeviri : Celal Yıldırım

Kendi (yaratılışı)nızda da (nice deliller vardır). Hala görmeyecek misiniz?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(20-21) Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?


Çeviri : Diyanet İşleri

(20-21) Kesin olarak inananlara, yeryüzünde ve kendi içinizde Allah'ın varlığına nice deliller vardır; görmez misiniz?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kendi içinizde de... Görmez misiniz?


Çeviri : Edip Yüksel

Nefislerinizde de, halâ görmiyecekmisiniz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

kendinizde de; hala görmeyecek misiniz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(20-21) Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kendi canlarınızda da nice deliller vardır. Görmüyor musunuz?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ve kendi nefslerinizde de. Yine de görmüyor musunuz?


Çeviri : Gültekin Onan

Kendi nefislerinizde dahi (nice âyetler var. Bunları) görmüyor musunuz?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(20-21) Kat'î olarak îmân edecekler için yerde ve kendi nefislerinizde (Allah’ın kudretine ve birliğine) deliller vardır. Hiç görmez misiniz?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Kendi nefislerinizde de. Hala görmez misiniz?


Çeviri : İbni Kesir

Ve kendi nefslerinizde de (âyetler) vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve kendi nefislerinizde de (ayetler vardır). Yine de görmüyor musunuz?


Çeviri : Kadri Çelik

tıpkı kendi kişiliğiniz üzerinde de (O'nun işaretleri bulunduğu) gibi. (Bunları) görmüyor musunuz?


Çeviri : Muhammed Esed

Ve sizin kendi nefislerinizde de (deliller vardır) hiç de görmez misiniz?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İçinizde. . . Görmüyor musunuz?


Çeviri : Ömer Öngüt

Kendi içinizde de, görmüyor musunuz?


Çeviri : Şaban Piriş

(20-22) Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hâlâ görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız (rızkınızın vesileleri), hem de size vâd olunan cennet vardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Kendi canlarınızda da öyle. Görmüyor musunuz?


Çeviri : Süleyman Ateş

Ve kendi nefislerinizde de. Yine de görmüyor musunuz?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kendinizde de nice âyetler var; hâlâ görmeyecek misiniz?


Çeviri : Ümit Şimşek

Benliklerimizin içinde de. Hâlâ bakıp görmeyecek misiniz?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk