51 / ZARİYAT - 30

قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ

Orjinal

Kâlû kezâliki kâle rabbuk(rabbuki), innehu huvel hakîmul alîmu.

1. kâlû : dediler
2. kezâliki : işte böyle, bunun gibi
3. kâle : dedi
4. rabbu-ki : senin Rabbin
5. inne-hu : muhakkak ki o, çünkü o
6. huve : o
7. el hakîmu : hüküm ve hikmet sahibi
8. el alîmu : en iyi bilen

Çeviri : Transliteral

Onlar, bu, böyle dediler, Rabbin böyle dedi; şüphe yok ki o, bir hüküm ve hikmet sâhibidir ki her şeyi bilir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar da: “Bu böyledir, Rabbin böyle buyurdu ve şüphesiz Rabbin, herşeyi yerli yerince yapandır ve herşeyi bilendir” dediler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onlar: "Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, hikmet sahibidir, bilendir" dediler.


Çeviri : Adem Uğur

(İbrahim'in misafiri melekler) dediler ki: "İşte böyle! (Bunu) Rabbin dedi. . . Muhakkak ki O, Hakiym'dir, Aliym'dir. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

Misafirler: 'Bu da Rabbinin buyruğudur. O, hikmet sahibi ve hükümrandır, her şeyi bilir.' dediler.


Çeviri : Ahmet Tekin

'Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hikmet sahibidir, bilendir' dediler.


Çeviri : Ahmet Varol

Dediler ki: "Öyle. (Bunu) Senin Rabbin buyurdu. Çünkü O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir."


Çeviri : Ali Bulaç

Onlar dediler ki: “- İş, sana dediğimiz gibidir. Bunu Rabbin buyurdu. Şübhesiz ki O, Hakîm’dir, Alîm’dir.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Dediler ki: “Evet bu böyledir. Rabbin bunu buyurdu. Çünkü O'nun her işinde hikmet vardır ve her şeyi en iyi bilir.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Melekler: «Bu boyledir, Rabbin soylemistir; dogrusu O, Hakim olandir, bilendir» dediler.


Çeviri : Bekir Sadak

Onlar: «Bu böyledir. Rabbin buyurdu. Şüphesiz ki O, hikmet sahibidir, bilendir» dediler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlar dediler ki: “Rabbin böyle buyurdu (takdir etti). Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyi) hakkıyla bilendir.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar dediler ki: “Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.”


Çeviri : Diyanet İşleri

Melekler: 'Bu böyledir, Rabbin söylemiştir; doğrusu O, Hakim olandır, bilendir' dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onlar: «Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, hikmet sahibidir, bilendir» dediler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dediler ki, 'Rabbin böyle söylemiştir. O Bilgedir, Bilendir.'


Çeviri : Edip Yüksel

Dediler: öyle Rabbın buyurdu, şübhesiz alîm o, hakîm o


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar: «Öyle, Rabbin buyurdu. Şüphesiz hikmet sahibi O, herşeyi bilen O.» dediler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Misafir melekler: «Evet bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten O hüküm ve hikmet sahibidir. Herşeyi hakkıyla bilir.» dediler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Dediler ki: «Rabb'in böyle dedi. O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Dediler ki: "Öyle. (Bunu) Senin rabbin buyurdu. Çünkü O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir."


Çeviri : Gültekin Onan

Onlar «öyledir. Fakat (bunu) Rabbin buyurdu. Çünkü O, asıl hukûm ve hikmet saahibi olan, (herşey'i) hakkıyle bilen odur» dediler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Onlar:) 'Bu böyledir; (bunu) Rabbin buyurdu. Şübhe yok ki, Hakîm (her işi hikmetli olan), Alîm (herşeyi hakkıyla bilen) ancak O’dur' dediler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onlar: Bu, böyledir, Rabbın buyurdu. Muhakkak ki O; Hakim, Alim olandır, dediler.


Çeviri : İbni Kesir

“Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur.” dediler. Muhakkak ki O; Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir), Alîm’dir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Dediler ki: “Öyle. (Bunu) Senin Rabbin buyurdu. Çünkü O, hikmet sahibi olandır, bilendir.”


Çeviri : Kadri Çelik

Onlar: "Rabbin böyle buyurdu; ve şüphesiz yalnız O'dur hikmet sahibi olan, her şeyi bilen!" dediler.


Çeviri : Muhammed Esed

Dediler ki: «Öylecedir.» Rabbin buyurdu. Şüphe yok ki hakîm, alîm olan O'dur.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar: "Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. " dediler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Dediler ki: -Rabbin böyle buyurdu. Muhakkak ki O, hakimdir, alimdir.


Çeviri : Şaban Piriş

Onlar, hanımına: "Evet, Rabbin böyle buyurdu, dediler. O, tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilir."


Çeviri : Suat Yıldırım

Dediler ki: "Rabbin böyle dedi. O, hüküm ve hikmet sâhibidir, bilendir."


Çeviri : Süleyman Ateş

Dediler ki: «Öyle. (Bunu) Senin Rabbin buyurdu. Çünkü O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Rabbin böyle buyurdu,' dediler. 'Şüphe yok ki Onun her işi hikmet iledir; O herşeyi bilir.'


Çeviri : Ümit Şimşek

Dediler ki: "Rabbin öyle buyurmuştur. Hüküm ve hikmet sahibi O'dur, en iyisini bilen de O'dur."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk