51 / ZARİYAT - 36

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

Orjinal

Fe mâ vecednâ fîhâ gayre beytin minel muslimîn(muslimîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. mâ vecednâ : bulduğumuz şey
3. fî-hâ : orada
4. gayre beytin : bir evden başka
5. min el muslimîne : (Allah'a) teslim olanlardan

Çeviri : Transliteral

Gerçekten de bir ev halkından başka Müslüman da bulamamıştık orada.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçekten de bir ev halkından başka, müslüman da bulamamıştık orada.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Zaten orada müslümanlardan, bir ev halkından başka kimse bulmadık.


Çeviri : Adem Uğur

Zaten orada bir evden başkasında teslim olmuşlardan bulamadık!


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Zaten orada, bir ev halkının dışında İslâm’ı yaşayan müslüman kimse bulamadık.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Ancak orada Müslümanlardan sadece bir ev (halkı) bulduk.


Çeviri : Ahmet Varol

Ne var ki, orda müslümanlardan olan bir evden başkasını bulmadık.


Çeviri : Ali Bulaç

Fakat bir evden başka orada müslüman da bulmadık.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Fakat orada bir aile dışında Müslüman bulamadık.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Zaten orada, kendini Allah'a vermis sadece bir tek ev halki bulduk.


Çeviri : Bekir Sadak

Zaten orada Allah'a teslimiyet gösterenlerden sadece bir ev (aile) bulduk.


Çeviri : Celal Yıldırım

Zaten orada Müslümanlardan, bir ev halkından (Lut ve iki kızından) başka kimse bulmadık.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Zaten orada bir ev halkından başka müslüman bulamadık.


Çeviri : Diyanet İşleri

Zaten orada, kendini Allah'a vermiş sadece bir tek ev halkı bulduk.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Zaten orada müslümanlardan, bir ev halkından başka kimse bulmadık.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Zaten orada bir evin dışında hiç bir müslüman bulmadık.


Çeviri : Edip Yüksel

Fakat bir haneden başka orada Müsliman da bulmadık


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat Biz orada bir evden başka müslüman da bulamadık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Fakat biz orada müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Zaten orada bir ev halkından başka müslüman da bulamadık.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ne var ki, orda müslümanlardan olan bir evden başkasını bulmadık.


Çeviri : Gültekin Onan

Fakat orada müslümanlardan bir ev (halkın) dan başkasını da bulmadık.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Zâten orada Müslümanlardan, bir ev (halkı) dışında (kimse) bulmadık.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Zaten orada bir evden başka müslüman bulamadık.


Çeviri : İbni Kesir

Fakat orada, bir evden başkasında, müslümanlardan (bir kimse) bulamadık.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ama biz orada Müslümanlardan olan bir evden başkasını da bulmadık.


Çeviri : Kadri Çelik

çünkü bir (tek) hane dışında orada Bize teslim olan hiç kimse görmedik.


Çeviri : Muhammed Esed

(36-37) Fakat orada müslümanlardan bir haneden başka bulmadık. Ve pek acıklı azabtan korkacaklar için orada bir alâmet bıraktık.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Zaten orada müslümanlardan sadece bir ev halkından başka kimse bulamadık.


Çeviri : Ömer Öngüt

Zaten orada, müslüman olan bir evden başkasını da bulamadık.


Çeviri : Şaban Piriş

Ama orada, bir hane dışında, Biz’e itaat eden aile bulamadık.


Çeviri : Suat Yıldırım

Zaten orada bir ev (halkın)dan başka müslüman da bulmadık.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ne var ki, orda müslümanlardan olan bir evden başkasını da bulmadık.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Gerçi orada Müslüman bir haneden fazlasını da bulmadık.


Çeviri : Ümit Şimşek

Artık orada, bir ev dışında, müslümanlardan/Allah'a teslim olanlardan hiç kimse bulamıyorduk.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk