51 / ZARİYAT - 43

وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍ

Orjinal

Ve fî semûde iz kîle lehum temetteû hattâ hînin.

1. ve fî semûde : ve Semud kavminde (vardır)
2. iz kîle : denildiği zaman
3. lehum : onlarındır, onlar için vardır
4. temetteû : faydalanın, metalanın (yaşayın)
5. hattâ hînîn : belli bir süreye kadar

Çeviri : Transliteral

Ve Semûd'da da delil var; hani, muayyen bir zamana dek geçinin demiştik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Semûd kavminin kıssasında da aynı mesaj vardır ki, biz onlara kısa bir zaman sefanızı sürün bakalım demiştik.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Semûd kavminde de (ibretler vardır). Onlara: Bir süreye kadar faydalanın, denmişti.


Çeviri : Adem Uğur

Semud'da da. . . Hani onlara: "Bir süreye kadar yararlanın" denilmişti.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Semûd kavminde de, ibretler vardır. Hani kendilerine:'Cezalandırma vaktiniz gelinceye kadar, zevk-u safâ sürün, dünya nimetlerinden faydalanın' denilmişti.


Çeviri : Ahmet Tekin

Semud'da da (ibret vardır). Hani onlara: 'Bir süreye kadar yararlanın (geçim sürün)' denmişti.


Çeviri : Ahmet Varol

Semud (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onlara: "Belli bir süreye kadar yararlanın" denmişti.


Çeviri : Ali Bulaç

Semûd kavminde de ibret vardır: Hani onlara “-Bir zamana kadar yaşayın, istifade edin.” denilmişti de,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Semûd olgusunda da dersler vardır. Çünkü onlara, “Belli süreye kadar nimetlerden faydalanınız” denilmişti.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Semud milletinin basina gelende de ibret vardir: Onlara, «Bir sureye kadar zevklenin» denmisti.


Çeviri : Bekir Sadak

Semûd kıssasında da (ibretli belgeler bıraktık). Hani bir vakit onlara, «bir süreye kadar yararlanıp geçinin» denilmişti.


Çeviri : Celal Yıldırım

Semûd (kavminde) de (ibretler vardır). Hani onlara: “Bir süreye kadar (dünyadan) faydalanın (eğlenin, alay edin) bakalım” denilmişti.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, “Bir süreye kadar faydalanın bakalım” denmişti.


Çeviri : Diyanet İşleri

Semud milletinin başına gelende de ibret vardır: Onlara, 'Bir süreye kadar zevklenin' denmişti.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Semûd kavminde de (ibretler vardır). Onlara: Bir süreye kadar faydalanın, denmişti.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Semud'da da (bir ders vardır). Onlara, 'Belli bir süreye kadar keyfinize bakın' denmişti.


Çeviri : Edip Yüksel

Bir de Semud'da, ki onlara bir zamana kadar istifade edin denilmişti de


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bir de Semud'da (ibret verici deliller vardır) ki, onlara: «Bir süreye kadar istifade edin.» denilmişti de,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Semud kavminin helâkinde de bir ibret vardır. Hani onlara: «Belirli bir süreye kadar dünyadan yararalanıp, geçinin!» denmişti.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Semud kavminin başına gelende de ibretler vardır: Onlara, «Bir süreye kadar zevklenin» denmişti.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Semud (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onlara: "Belli bir süreye kadar yararlanın" denmişti.


Çeviri : Gültekin Onan

Semud (kavminin ilhâkin) de de (bir ibret vardır). Hani onlara «Bir zamana kadar fâidelene durun» denilmişdi de,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Semûd (kavmin)de de (ibretler vardır); o zaman onlara: 'Bir zamâna kadar faydalanın (bakalım)!' denilmişti.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Semud'da da. Hani onlara: Bir süreye kadar yararlanın, demişti.


Çeviri : İbni Kesir

Ve Semud (kavminde) de (ibretler, deliller vardır). Onlara: “Bir süre metalanın (yararlanın).” denilmişti.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Semud kavminde de (ibretler vardır). Onlara da “Bir süreye kadar faydalanın” denmişti.


Çeviri : Kadri Çelik

Semud (kavminin kıssasın)da da (aynı mesaj vardır), ki Biz onlara: "Kısa bir süre sefanızı sürün bakalım!" demiştik,


Çeviri : Muhammed Esed

(43-44) Semûd'da da (O'nun kıssasında da ibret vardır). O vakit onlara denilmişti ki, «Bir zamana kadar faidelenin.» Onlar ise Rablerinin emrine imtisalden kaçındılar, artık onları bakar oldukları halde yıldırım yakaladı.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Semud kavminin başına gelenlerde de ibretler vardır. Onlara: "Bir süreye kadar sefa sürüp zevklenin!" denmişti.


Çeviri : Ömer Öngüt

Semud da öyle... onlara: -Vakit gelene kadar yaşayın denilmişti.


Çeviri : Şaban Piriş

Semûd ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da "Bir süre hayattan zevk alın bakalım!" denilmişti.


Çeviri : Suat Yıldırım

Semûd (kavmin)de de (ibret alınacak şeyler vardır). Onlara: "Bir süreye kadar sefâ sürün" denmişti.


Çeviri : Süleyman Ateş

Semud (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onlara: «Belli bir süreye kadar metalanıp yararlanın» denmişti.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Semud'da da ibretler vardır. Onlara da 'Bir süre için nasiplenedurun' denmişti.


Çeviri : Ümit Şimşek

Semûd'da da bir ibret var. Onlara şöyle denmişti: "Bir vakte kadar yiyip içip eğlenin."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk