51 / ZARİYAT - 46

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ

Orjinal

Ve kavme nûhın min kabl(kablu), inne hum kânû kavmen fâsıkîn(fâsıkîne).

1. ve kavme nûhın : ve Nuh (A.S)'ın kavmi
2. min kablu : önceden, daha önce
3. inne-hum : muhakkak ki onlar, gerçekten onlar
4. kânû : oldular
5. kavmen : kavim, topluluk
6. fâsıkîne : fasıklar (fısk içinde olanlar)

Çeviri : Transliteral

Ve daha önce de Nûh kavmi ki şüphe yok, onlar, buyruktan çıkmış bir topluluktu.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Daha önce Nuh kavmini de böylece yok etmiştik. Çünkü onlar da, Allah'ın yolundan çıkmış bir toplum idiler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bunlardan önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler.


Çeviri : Adem Uğur

Daha önce de Nuh kavmi. . . Muhakkak ki onlar inancı bozuk bir toplumdu!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bunlardan önce de, Nuh kavmini helâk etmiştik. Onlar doğru ve mantıklı düşünmeyi terkeden, fâsık, âsi, bozguncu bir kavimdi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bundan önce de Nuh kavmini (helak ettik). Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdi.


Çeviri : Ahmet Varol

Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar da fasık bir kavim idi.


Çeviri : Ali Bulaç

Daha önce de Nûh kavmini helâk ettik; çünkü onlar (hakdan ayrılmış küfür içinde bulunan) fâsık bir kavim idiler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bunlardan önce de, Nûh toplumunu helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Daha once de Nuh milletini cezalandirmistik. Cunku onlar da yoldan cikmis bir milletti.*


Çeviri : Bekir Sadak

Bundan önce Nûh milletini de (yok ettik). Çünkü onlar, din ve ahlâk sınırlarını aşan (inkarcı azgın) bir milletti.


Çeviri : Celal Yıldırım

Daha önce Nuh kavmini de (helak ettik). Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir toplum idiler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bunlardan önce de Nûh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar fâsık bir toplum idiler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Daha önce de Nuh milletini cezalandırmıştık. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir milletti.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bunlardan önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Daha önce de Nuh halkını... Onlar yoldan çıkmış bir topluluktu.


Çeviri : Edip Yüksel

Daha evvel de Nûh kavmini, çünkü hep onlar yoldan çıkmış fâsık birer kavm idiler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Daha önce de Nuh kavmini (helak ettik). Çünkü onlar hep yoldan çıkmış birer topluluk idiler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Daha önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fâsık bir kavimdiler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir toplum idiler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar da fasıklar kavmiydi.


Çeviri : Gültekin Onan

Daha evvel de Nuuh kavmini (helak etdik). Çünkü onlar (küfr-ü ısyanlarıyle doğrulukdan) çıkmış fâsık kavmdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Daha önce de Nûh kavmini (helâk etmiştik). Çünki onlar (peygamberlerini inkâr eden) bir fâsıklar topluluğu idiler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Daha önce de Nuh kavmini. Zira onlar gerçekten fasıklar güruhu idiler.


Çeviri : İbni Kesir

Ve ondan evvel Nuh kavmi de… Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar, fasık olan bir kavim idi.


Çeviri : Kadri Çelik

Daha önce Nuh kavmini (de böylece yok etmiştik). Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idi.


Çeviri : Muhammed Esed

(45-47) Artık bir kalkınmaya da güç yetiremediler ve yardım görücüler de olmadılar. Nûh kavmini de evvelce (helâk ettik). Şüphe yok ki, onlar fâsıklar olan bir kavim olmuşlardı. Ve göğü bir kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki, biz elbette kâdirleriz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bunlardan önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idiler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Daha da önce Nuh’un kavmi... Onlarda yoldan çıkmış bir toplum idi.


Çeviri : Şaban Piriş

Daha önceleri de Nûh’un halkını helâk etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Daha önce de Nûh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir toplum idiler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar, fasık olan bir kavim idi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Daha önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim haline gelmişlerdi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Daha önce de Nûh kavmini batırmıştık. Çünkü onlar da doğruluktan ayrılmış bir topluluktu.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk