51 / ZARİYAT - 47

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْي۟دٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

Orjinal

Ves semâe beneynâhâ bi eydin ve innâ le mûsiûn(mûsiûne).

1. ve es semâe : ve sema, gökyüzü
2. beneynâ-hâ : onu bina ettik
3. bi eydin : bir kudretle, büyük bir kuvvetle
4. ve innâ : ve muhakkak ki biz
5. le : mutlaka, elbette, muhakkak
6. mûsiûne : genişletici olan

Çeviri : Transliteral

Ve biz, gökleri kurduk kudretle, onlardan daha üstününü, daha büyüğünü kurmaya da gücümüz yeter.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gökyüzünü ve içerisindekileri, yaratıcı gücümüzle inşa eden biziz ve onlardan daha üstününü ve daha büyüğünü kurmaya da gücümüz yeter veya o gökyüzünü devamlı genişletmekteyiz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz.


Çeviri : Adem Uğur

Semâya (Evren'e ve de beyin kapasitesine) gelince, onu elimizle bina ettik ve muhakkak ki biz genişleticileriz (boyutsal oluşumlarla - varlıklarla - idrakını genişletmek suretiyle, beyindeki kullanılır alanın genişlemesiyle)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Göğü, sonsuz kudretimizle, sayısız teknikle, tutarlı kanunlarla, enerji yükleyerek, nimetlerle dolu olarak biz yükseltip düzenledik, tavan olarak inşa ettik. Ve onu elbette biz genişletmeye, enerji yüklemeye devam ediyoruz, rızkı bollaştırıyoruz. Bunların hepsini yapmaya bizim gücümüz kudretimiz yeter.


Çeviri : Ahmet Tekin

Göğü de biz güçle bina ettik ve biz onu genişletmekteyiz. [4]


Çeviri : Ahmet Varol

Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz.


Çeviri : Ali Bulaç

(Bir de semaya bakın), biz onu kuvvetle bina ettik. Muhakkak ki biz, büyük kudrete sahibiz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Göğü kendi kudretimizle biz bina ettik ve biz elbette genişleticiyiz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Gogu, gucumuzle Biz kurduk; suphesiz biz onu genisleticiyiz.


Çeviri : Bekir Sadak

Göğü de kudretimizle yapıp kurduk. Şüphesiz ki biz, hep genişleticileriz.


Çeviri : Celal Yıldırım

Göğü biz kudretimizle bina ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter.


Çeviri : Diyanet İşleri

Göğü, gücümüzle Biz kurduk; şüphesiz biz onu genişleticiyiz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Göğü gücümüzle biz kurduk ve onu biz genişletmekteyiz.


Çeviri : Edip Yüksel

Bir de Semaya bakın biz onu kuvvetle bina ettik ve şübhe yok ki biz çok vüs'a malikiz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bir de göğe bakın! Biz onu kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki Biz onu genişletmeye de malikiz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz, çok genişlik ve kudret sahibiyiz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Göğü gücümüzle biz kurduk; şüphesiz biz onu genişleticiyiz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz biz, (onu) genişleticiyiz.


Çeviri : Gültekin Onan

Biz göğü kuvvetle bina etdik. Çünkü biz muhakkak ve mutlak bir (vüs'at ve) kudrete mâlikizdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Göğü de kuvvet(imiz)le binâ ettik; ve şübhe yok ki biz, elbette (devamlı sûrette onu)genişleticileriz.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Göğü gücümüzle Biz kurduk. Ve muhakkak ki Biz, genişleticiyiz.


Çeviri : İbni Kesir

Ve sema; Biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki (onu) genişletici olan elbette Biziz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz, kudret sahibiyiz.


Çeviri : Kadri Çelik

Evreni (yaratıcı) güc(ümüz) ile inşa eden Biziz; ve şüphesiz Biziz onu istikrarlı bir şekilde genişleten.


Çeviri : Muhammed Esed

(45-47) Artık bir kalkınmaya da güç yetiremediler ve yardım görücüler de olmadılar. Nûh kavmini de evvelce (helâk ettik). Şüphe yok ki, onlar fâsıklar olan bir kavim olmuşlardı. Ve göğü bir kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki, biz elbette kâdirleriz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Göğü kendi ellerimizle biz bina ettik ve biz onu elbette genişleticiyiz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Göğü ellerimizle bina ettik. Çünkü biz, çok güçlüyüz.


Çeviri : Şaban Piriş

Göğü Biz çok sağlam bir şekilde bina ettik, onu genişleten Biziz. Çünkü Biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz.


Çeviri : Suat Yıldırım

Göğü sağlam yaptık, biz genişleticiyiz (kudretimiz geniştir, göğü öyle genişleten biziz).


Çeviri : Süleyman Ateş

Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz biz, (onu) genişletici olanlarız.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Göğü elimizle Biz bina ettik ve Biz genişleticiyiz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Göğe gelince, onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz, biz, genişleticileriz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk