51 / ZARİYAT - 5

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ

Orjinal

İnnemâ tûadûne le sâdikûn.

1. inne : muhakkak
2. : olmadı
3. tûadûne : siz vaadolundunuz, size vaadedilen
4. le : mutlaka, elbette, muhakkak
5. sâdikûn : doğrudur

Çeviri : Transliteral

Gerçekten de size vaadedilen, doğrudur ancak.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Size vaat olunan haşir, neşir, ceza, mükafat, cennet, cehennem kesinlikle meydana gelecektir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Size vâdedilen, kesinlikle doğrudur.


Çeviri : Adem Uğur

Vadolunduğunuz elbette kesinlikle gerçektir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Size va’d olunanlar, tehdit edildiğiniz şeyler kesinlikle doğrudur.


Çeviri : Ahmet Tekin

Size vaadedilenler kesin doğrudur.


Çeviri : Ahmet Varol

Size va'dedilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak size vaad olunanlar bir gerçektir;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(1-6) Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. [582]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(1-6) Esip savuran ruzgarlara, yagmur yuklu bulutlara, kolayca suzulen gemiler ve isleri yoneten meleklere and olsun ki, size soz verilen kiyametin kopmasi suphesiz gercektir. Odesme gunu gelecektir.


Çeviri : Bekir Sadak

Size va'dolunan elbette yerine gelecektir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(1-6) Tozu dumana katıp savuran (rüzgâr)lara, (yağmur) yüklü (bulut)lara, kolayca akıp giden (yıldızlara, gemi)lere, işleri taksim eden meleklere andolsun ki, size vaad olunan diriliş elbette gerçektir. (Hesap ve) ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(1-6) Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(1-6) Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-6) Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Size söz verilen kuşkusuz bir gerçektir.


Çeviri : Edip Yüksel

Ki muhakkak o size va'd olunan her halde doğrudur


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

muhakkak o size va'dolunan mutlaka doğrudur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O size vaad edilen elbette doğrudur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Size va'dedilen, mutlaka doğrudur.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Size vaad edilmekte olan hiç tartışmasız doğrudur.


Çeviri : Gültekin Onan

şübhesiz ki size va'd olunan (şeylerin hepsi) elbette doğrudur.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki va'd edilegeldiğiniz şey (öldükten sonra dirilmeniz), gerçekten doğrudur.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak size vaadolunan elbette doğrudur.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki size vaadolunanlar kesinlikle doğrudur.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ki size vaat edilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.


Çeviri : Kadri Çelik

Gerçek şu ki, size vaad edilmiş olan kesinlikle doğrudur,


Çeviri : Muhammed Esed

Size vaadolunan, şüphe yok ki, elbette doğrudur.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Size vâdedilen şey kesinlikle doğrudur.


Çeviri : Ömer Öngüt

Size vaat edilen elbette doğrudur.


Çeviri : Şaban Piriş

Size vâd olunan diriliş elbette gerçektir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Size va'dedilen, mutlaka doğrudur.


Çeviri : Süleyman Ateş

Size va'dedilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Size vaad olunan doğrudur.


Çeviri : Ümit Şimşek

Hiç kuşkusuz, o size vaat olunan kesinlikle doğrudur.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk