51 / ZARİYAT - 53

أَتَوَاصَوْا۟ بِهِۦ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

Orjinal

E tevâsav bih(bihî), bel hum kavmun tâgûn(tâgûne).

1. e :
2. tevâsav : vasiyet, tavsiye ettiler
3. bi-hi : onunla
4. bel : hayır, bilâkis
5. hum : onlar
6. kavmun : bir kavim, bir topluluk
7. tâgûne : azgın, taşkın

Çeviri : Transliteral

Onlar, bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar, azgın bir topluluktu.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Geçenlerle sonraki gelenler, bu sözü birbirlerine tavsiye mi ettiler de, hep aynı itirazı yapıyorlar. Hayır, onlar ve bunlar hepsi azgın ve taşkın kimselerdir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bunu (nesilden nesile) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur.


Çeviri : Adem Uğur

Bunu (genetik olarak) birbirlerine tavsiye mi ettiler! Hayır, onlar taşkınlık içinde olan bir toplumdur!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bu düşünce tarzını, nesilden nesile birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir toplumdur.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir topluluktur.


Çeviri : Ahmet Varol

Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır; onlar, 'azgın ve taşkın (tağiy)' bir kavimdirler.


Çeviri : Ali Bulaç

Hepsi de bu sözü birbirine tavsiye mi ettiler? Doğrusu onlar hep azgınlar topluluğudur.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlar bunu nesilden nesile vasiyet mi etmişlerdi? Doğrusu onlar, haddi aşan bir toplumdur.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Oncekiler sonrakilere boyle mi vasiyet ettiler? Hayir; bunlar azgin bir millettir.


Çeviri : Bekir Sadak

Onlar, birbirlerine bu hususta böyle mi vasiyette bulundular? Hayır, onlar azgınlığı huy ve sanat edinen bir millettir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlar bu (düşünce tarzı)nı birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki nesilden nesile hep aynı şeyi söyleyip duruyorlar)? Hayır, onlar azgınlığı huy ve sanat edinen bir millettir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir topluluktur.


Çeviri : Diyanet İşleri

Öncekiler sonrakilere böyle mi vasiyet ettiler? Hayır; bunlar azgın bir millettir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bunu (nesilden nesile) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bunu (söylemeyi) birbirlerine öğütlediler mi? Doğrusu, onlar sınırı aşan bir topluluktur.


Çeviri : Edip Yüksel

Hep buna vasıyyetleştiler mi? Hayır hep onlar azgın kavımlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler! Hayır, onlar azgın kavimler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır onlar azgın bir kavimdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır onlar azgın bir topluluktur.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır; onlar, 'azgın ve taşkın (tağiy)' bir kavimdirler.


Çeviri : Gültekin Onan

Hepsi de bunu birbirine tavsiye mi etdiler?! Hayır, onlar (umumiyyetle) azgınlar güruhunun ta kendileridir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (de aynı şeyi söylüyorlar)? Hayır! Onlar, bir azgınlar topluluğudur.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar; azgın birer topluluktu.


Çeviri : İbni Kesir

Onu (resûle “sihirbaz veya mecnun” demeyi, sonrakilere) vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın ve taşkın bir kavimdirler.


Çeviri : Kadri Çelik

Onlar bu (düşünce tarzı)nı birbirlerine miras olarak mı aktarmışlar? Hayır, onlar azgınca bir küstahlığa kapılmış bir topluluktur!


Çeviri : Muhammed Esed

Bunu birbirine vasiyet mi ettiler? Hayır... Onlar azgın bir kavimdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bunu (nesilden nesile) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir topluluktur.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bunu birbirlerine mi tavsiye ettiler? Hayır, onlar, taşkın bir toplum idiler.


Çeviri : Şaban Piriş

Birbirlerine tavsiye mi ettiler, aralarında anlaştılar mı ki hep aynı şeyleri söylediler? Hayır, böyle bir tavsiye yok ama, onlar azgınlıkta müşterekler. İşte ondan, böyle söylerler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyi söylüyorlar)? Doğrusu, onlar azgın bir topluluktur.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır; onlar, 'azgın ve taşkın (tağiy)' bir kavimdirler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yoksa birbirlerine akıl mı verdiler? Hayır, onlar bir azgınlar topluluğu da ondan.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bunu aralarında vasiyetleştiler mi? Hayır, azıp sapmış bir topluluk bunlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk