51 / ZARİYAT - 6

وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَٰقِعٌ

Orjinal

Ve inned dîne le vâkıu(vâkıun).

1. ve inne : ve hiç şüphesiz, muhakkak
2. ed dîne : dîn
3. le : mutlaka, elbette, muhakkak
4. vâkıun : düşen (düşecek)

Çeviri : Transliteral

Ve cezâ, mutlaka olacak.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki Din (sistem) mutlaka bir realitedir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Din, toplumlara hâkim, tabiî ve sosyal bir realitedir. Mutlaka hesabı sorulacak olan ilahî bir düzendir. Sorumluluk, hesap, icra ve ceza elbette vardır, kesinkes Allah’a ait, Allah adına kullanılan otorite hâkim olacaktır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ve şüphesiz ceza muhakkak olacaktır.


Çeviri : Ahmet Varol

Şüphesiz din (hesap ve ceza) da mutlaka gerçekleşecektir.


Çeviri : Ali Bulaç

Ve şübhesiz ki hesab vuku bulacaktır, (herkes amelinin karşılığını görecektir.)


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(1-6) Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. [582]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(1-6) Esip savuran ruzgarlara, yagmur yuklu bulutlara, kolayca suzulen gemiler ve isleri yoneten meleklere and olsun ki, size soz verilen kiyametin kopmasi suphesiz gercektir. Odesme gunu gelecektir.


Çeviri : Bekir Sadak

Hesap ve ceza günü mutlaka gerçekleşecektir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(1-6) Tozu dumana katıp savuran (rüzgâr)lara, (yağmur) yüklü (bulut)lara, kolayca akıp giden (yıldızlara, gemi)lere, işleri taksim eden meleklere andolsun ki, size vaad olunan diriliş elbette gerçektir. (Hesap ve) ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(1-6) Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(1-6) Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-6) Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yargılama kesinlikle gerçekleşecektir.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve muhakkak ki ceza şübhesiz vakı'dir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ve muhakkak ceza ve mükafat gerçekleşecektir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ceza muhakkak olacaktır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şüphesiz din (hesap ve ceza) da mutlaka gerçekleşecektir.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhesiz ki (amellere göre) ceza (ya'nî mukaabele) de elbette vaaki'dir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Muhakkak ki dîn (amellere mükâfât ve cezâ günü) elbette vâki' (olacak)tır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ceza elbet vuku bulacaktır.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki dîn (hesap görme; mükâfat veya ceza), kesinlikle vuku bulacaktır (gerçekleşecektir).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ceza ve mükâfat mutlaka gerçekleşecektir.


Çeviri : Kadri Çelik

ve yargılama (Günü) mutlaka gelecektir!


Çeviri : Muhammed Esed

Ve muhakkak ki, ceza da herhalde vâkîdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ceza mutlaka vuku bulacaktır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir.


Çeviri : Şaban Piriş

İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Cezâ muhakkak olacaktır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Şüphesiz (din) hesap ve ceza da mutlaka gerçekleşecektir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hesap günü gerçekleşecektir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ve din, şaşmaz bir olgudur.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk