43 / ZUHRUF - 18

أَوَمَن يُنَشَّؤُا۟ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

Orjinal

E ve men yuneşşeu fîl hılyeti ve huve fîl hısâmi gayru mubîn(mubînin).

1. e :
2. ve men : ve kim
3. yuneşşeu : büyütülür, yetiştirilir
4. fî el hilyeti : ziynet içinde, süs eşyaları arasında
5. ve huve : ve o
6. fî el hisâmi : mücâdele içinde, mücâdelede
7. gayru : başka, dışında, olmaksızın
8. mubînin : apaçık

Çeviri : Transliteral

Onlar, süslenip bezenerek yetişen ve münakaşada, düşmanlıkta, apaçık bir delil bile getiremeyen, istediğini söyliyemeyen bir mahlûku mâbûda mı nispet ediyorlar?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Süs içinde yetiştirilip tartışmayı ve kavgayı beceremeyecek ve istediğini söyleyemeyecek olan kız çocuklarını mı Allah'a isnat ediyorlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? (Onları Allah'ın parçası mı sayıyorlar?)


Çeviri : Adem Uğur

Yoksa süs içinde yetiştirilen ve tartışmada beyan gücü olmayan diye değerlendirdiğinizi (kız çocukları) mi (Allâh'a yakıştırıyorsunuz)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Haklarını savunması gerektiğinde bile delillerini ve gücünü tam olarak ortaya koyamaz durumda olan, süs içinde yetiştirilip büyütülen birini mi O’na evlat olarak isnad ediyorlar?


Çeviri : Ahmet Tekin

Süs içinde yetiştirilip mücadelede açık olmayanı mı (Allah'a yakıştırıyorlar)?


Çeviri : Ahmet Varol

Onlar, süs içinde büyütülüp de mücadelede açık olmayan (kızlar)ı mı (Allah'a yakıştırıyorlar)?


Çeviri : Ali Bulaç

Süs içinde yetiştirilib büyütülen ve iddiasını isbat edemiyen kimseyi (yaratılışça pek zayıf olan kızları) mı? (Allah’a çocuk isnad ediyorlar).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Süs içinde büyüyen ve savaşmasını bilmeyen mi!” der.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Demek, sus icinde yetistirilecek de cekismeyi beceremiyecek olani Allah'a degil mi?


Çeviri : Bekir Sadak

Ya, demek onlar süs içinde yetiştirilip de tartışıp çekişmede, (hayat ile mücadelede) açıklık getirmeyeni mi (Allah'a isnad ediyorlar) ?


Çeviri : Celal Yıldırım

Süs içinde (hassas bir şekilde) yetişip de mücadelede kendisini (erkek gibi) savunamayanı mı Allah'a yakıştırıyorlar?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Süs içerisinde (narin bir biçimde) yetiştirilen ve tartışmada (delilini erkekler gibi) açıklayamayanı mı Allah’a isnad ediyorlar?


Çeviri : Diyanet İşleri

Demek, süs içinde yetiştirilecek de çekişmeyi beceremeyecek olanı Allah'a değil mi?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? (Onları Allah'ın parçası mı sayıyorlar?)


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Süsler içinde yetiştirilmesine rağmen kavgada beceriksiz olan mı!?'


Çeviri : Edip Yüksel

Ya o zînet içinde yetiştirilecek de muhasamaya gelince beceremiyecek olanı öyle mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ya, onlar süs içinde yetiştirilip de mücadeleye gelince beceremeyecek olan (kız çocukların)ı O'na isnad ediyorlar öyle mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yoksa onlar, süs ve zinet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı O'na isnad ediyorlar?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Demek süs içinde yetiştirilerek mücadele gücü olmayanı mı Allah'a isnad ediyorsunuz?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlar, süs içinde büyütülüp de mücadelede açık olmayan (kızlar)ı mı (Tanrı'ya yakıştırıyorlar)?


Çeviri : Gültekin Onan

(Onlar) süs içinde yetişdirilmekde olub da kendisi mücâdele (hüccetini) açıklamayan kişiyi mi (Allaha nisbet ediyorlar)?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(O müşrikler) süs içinde yetiştirilip de, tartışmada (delîlini) açıklayamayacak olan(kız çocukların)ı mı (O’na isnâd ediyorlar)?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Yoksa süs içinde yetiştirilip de mücadelede açık olmayanı mı?


Çeviri : İbni Kesir

Ziynet için yetiştirilen ve mücâdeleye gücü yetmeyeni mi (Allah’a isnad ediyorlar)?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onlar ziynet içinde büyütülen ve mücadelede (tartışmada) açıklayıcı (deliller ortaya koyma gücüne sahip) olamayanı mı (kız çocuğunu mu Rahman'a isnat ediyorlar)?


Çeviri : Kadri Çelik

"Ne!" (diye şaşkınlıkla sorar), "(Bir kız sahibi mi oldum) (yalnız) süs için var olan bir kız?" Bunun üzerine kendini belli belirsiz bir iç çatışmanın içinde bulur.


Çeviri : Muhammed Esed

Yoksa süs içinde yetiştirilecek olup da o mücâdele halinde delilini izhar edemiyecek olanı mı? (O Rahmân'a isnat ediyorlar).


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Yoksa onlar, süs içinde yetiştirilip de mücadelede açık olmayanı mı? (Meramını tam olarak anlatamayan kızları mı O'na yakıştırıyorlar?)


Çeviri : Ömer Öngüt

Süs içinde yetiştirilen, bunun üzerine kendini apaçık olmayan bir çatışmanın içinde bulanı mı? (Allah’a yakıştırıyorlar)


Çeviri : Şaban Piriş

Onlar -iddialarınca- süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah’a isnad ediyorlar? (Oysa insanın en değerli saydığı şeyi Mâbud’una vermesi gerekir).


Çeviri : Suat Yıldırım

Süs içinde yetiştirilip, mücâdelede açık olmayanı (tartışmayı ve kavgayı beceremeyeni) mi (Allâh'ın çocuğu yaptılar)?


Çeviri : Süleyman Ateş

Onlar, süs içinde büyütülüp de mücadelede açık olmayan (kızlar)ı mı (Allah'a yakıştırıyorlar)?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Süs içinde yetişip de mücadelede kendisini savunamayanı mı Allah'a yakıştırıyorlar?


Çeviri : Ümit Şimşek

Süs içinde yetiştirilen, fakat çekişme ve savaşta yetersiz kalanı, öyle mi?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk