43 / ZUHRUF - 3

إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Orjinal

İnnâ cealnâhu kur’ânen arabiyyen leallekum ta’kılûn(ta’kılûne).

1. innâ : hiç şüphesiz biz, muhakkak ki biz
2. cealnâ-hu : onu kıldık
3. kur'ânen : Kur'ân
4. arabiyyen : Arapça olarak
5. lealle-kum : umulur ki böylece siz
6. ta'kılûne : akıl edersiniz

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki biz, akıl edesiniz, anlayasınız diye Kur'ân'ı Arap diliyle meydana getirdik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O'nu düşünüp kavrayabilmeniz için, Arapça bir kitap olarak indirdik.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık.


Çeviri : Adem Uğur

Kesinlikle biz Onu Arapça bir Kur'ân olarak meydana getirdik, tâ ki (anlayıp) aklınızı kullanarak (değerlendiresiniz)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biz Kur’ân’ı bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, açık, edebî, Arapça, okunan bir kitap halinde planlayıp hazırlayarak açıkladık. Umulur ki, aklınızı kullanarak anlarsınız.


Çeviri : Ahmet Tekin

Olur ki akıl edersiniz diye onu Arapça bir Kur'an kıldık.


Çeviri : Ahmet Varol

Gerçekten Biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık.


Çeviri : Ali Bulaç

Biz onu, anlayasınız diye, Arabca bir Kur’an yaptık.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Biz, anlayasınız diye onu Arapça bir Kur'ân yaptık.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(2-3) Apacik Kitap'a and olsun ki, akledesiniz diye Kuran'i arapca okunan bir Kitap kilmisizdir.


Çeviri : Bekir Sadak

Biz, aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'ân indirdik.


Çeviri : Celal Yıldırım

(2-3) (Gerçekleri) apaçık (gösteren) Kitab'a andolsun ki, aklınızı kullanarak iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(2-3) Apaçık Kitab’a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur’an yaptık.


Çeviri : Diyanet İşleri

(2-3) Apaçık Kitap'a and olsun ki, akledesiniz diye Kuran'ı Arapça okunan bir Kitap kılmışızdır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(2-3) Apaçık Kitab'a andolsun ki biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Anlamanız için onu kusursuz bir dile sahip bir Kuran yaptık.


Çeviri : Edip Yüksel

Hakkâ biz onu Arabî olarak okunacak bir Kur'an kıldık ki akıl irdiresiniz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu, Biz onu Arapça olarak okunacak bir Kur'an yaptık ki akıl erdiresiniz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(2-3) Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an yaptık.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gerçekten biz onu Arapça bir Kuran kıldık ki akledesiniz.


Çeviri : Gültekin Onan

Hakıykat biz onu, (Onun manâlarını) anlayasınız diye, Arabca bir Kur'an yapdık.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(2-3) Apaçık beyân eden Kitâb’a and olsun ki, şübhesiz biz, (anlayıp) akıl erdiresiniz diye onu Arabca bir Kur’ân kıldık.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Düşünüp anlayasınız diye gerçekten Biz, onu arabça bir Kur'an kılmışızdır


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki Biz, O’nu Arapça Kur’ân kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık.


Çeviri : Kadri Çelik

Onu, düşünüp kavrayabilmeniz için Arapça bir hitabe yaptık.


Çeviri : Muhammed Esed

Muhakkak Biz onu bir Arapça Kur'an kıldık, umulur ki, siz akıl erdirirsiniz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Muhakkak ki biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur'an kılmışızdır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Biz onu anlayasınız diye Arapça okuma/Kur’an kıldık.


Çeviri : Şaban Piriş

Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.


Çeviri : Suat Yıldırım

Biz, düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'ân yaptık.


Çeviri : Süleyman Ateş

Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Düşünüp anlamanız için Biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk