43 / ZUHRUF - 37

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

Orjinal

Ve innehum le yasuddûnehum anis sebîli ve yahsebûne ennehum muhtedûn(muhtedûne).

1. ve inne-hum : ve muhakkak onlar
2. le : mutlaka, elbette, muhakkak
3. yasuddûne-hum : onları alıkoyarlar
4. ani es sebîli : yoldan
5. ve yahsebûne : ve zannederler, zannediyorlar
6. enne-hum : onların ..... olduğunu
7. muhtedûne : hidayete eren (kimse)lerdir

Çeviri : Transliteral

Ve şüphe yok ki Şeytanlar, onları yoldan çıkarır ve şüphe yok ki doğru yolu bulduklarını sanırlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O şeytanlar bunları yoldan çıkardıkları halde, bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki bunlar onları (hakikate erme) yolundan alıkoyarlar da, onlar hâlâ kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Şeytanlar, şeytanî güçler onları doğru yoldan alıkorlar. Onlar da, kendilerinin doğru yolda olduğunu sanırlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz onlar bunları yoldan alıkoyarlar, bunlarsa kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Gerçekten bunlar (bu şeytanlar), onları yoldan alıkoyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak ki bu şeytanlar, onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin hidayete erdirildiklerini sanırlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar. Ama onlar hâlâ kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

suphesiz onlar bunlari yoldan alikorlar, bunlar da dogru yola eristiklerini sanarlar.


Çeviri : Bekir Sadak

Ve gerçekten onlar, bunları doğru yoldan alıkorlar da bunlar, doğru yolda bulunduklarını sanırlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphesiz ki bu (şeyta)nlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Şüphesiz onlar bunları yoldan alıkorlar, bunlar da doğru yola eriştiklerini sanırlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Nitekim onları yoldan çıkarırlar. Buna rağmen onlar doğru yolda olduklarını sanırlar


Çeviri : Edip Yüksel

Ve her halde onlar onları yoldan çıkarırlar, onlar ise onları doğru sanırlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Muhakkak onlar (şeytanlar) onları yoldan çıkarırlar, onlar ise onları doğru sanırlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O şeytanlar bunları doğru yoldan çıkardıkları halde bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gerçekten bunlar (bu şeytanlar), onları yoldan alıkoyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhesiz ki bunlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendi lerinin hidâyete erdirilmiş olduklarını sanırlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hâlbuki şübhesiz onlar (o şeytanlar), bunları mutlaka (doğru) yoldan çıkarırlar da,(o kâfirler) gerçekten kendilerinin hidâyete erdirilmiş kimseler olduklarını sanırlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Şüphesiz ki onlar da bunları yoldan çıkarırlar. Bunlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki onlar (şeytanlar), onları mutlaka (Allah’ın) yolundan men ederler (alıkoyarlar). Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Gerçekten bunlar (şeytanlar), onları yoldan alıkoyarlar; onlar ise kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar.


Çeviri : Kadri Çelik

Bu (şeytani dürtüler) böylelerini (hakikat) yolundan alıkoyar ve bunlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar!


Çeviri : Muhammed Esed

Ve şüphe yok ki, bunlar, onları herhalde doğru yoldan çıkarırlar. Ve onlar da zannederler ki, kendileri şüphe yok hidâyete erdirilmişlerdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hiç şüphesiz ki şeytanlar o insanları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda bulunduklarını, hidayete erdirilmiş olduklarını zannederler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlar, bunları yoldan çıkarırlar da, yine de kendilerini doğru yolda sanırlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar, ama onlar kendilerinin hâlâ doğru yolda olduklarını sanırlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

O (şeyta)nlar onları yoldan çıkardıkları halde bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Gerçekten bunlar (bu şeytanlar), onları yoldan alıkoyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanıp sayarlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Şeytanlar onları yoldan çıkarır; onlar ise kendilerini doğru yolda bilirler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bu şeytanlar onları yoldan saptırırlar. Onlarsa kendilerinin hâlâ hidayet üzere olduklarını sanırlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk