43 / ZUHRUF - 53

فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ

Orjinal

Fe lev lâ ulkıye aleyhi esviretun min zehebin ev câe meahul melâiketu mukterinîn(mukterinîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. lev lâ : eğer olmasaydı
3. ulkıye : atıldılar, yere kapandılar
4. aleyhi : ona, onun üzerine
5. esviretun : bilezikler
6. min zehebin : altından
7. ev : veya
8. câe : geldi
9. mea-hu : onun yanında
10. el melâiketu : melekler
11. mukterinîne : karîn olanlar, yakın olanlar

Çeviri : Transliteral

Ne olurdu, bâri ona altın bilezikler takılmış olsaydı, yahut da onunla, ona uyan, yardım eden melekler gelseydi.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sonra neden O'na hiç altın bilezikler atılmadı? Ve neden O'nunla birlikte saflar halinde melekler gelmedi?”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi?


Çeviri : Adem Uğur

"(Eğer Musa dediği gibiyse) Onun üzerine altından bilezikler gönderilmesi yahut onunla beraber yakını olarak melekler gelmesi gerekmez miydi?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Eğer onun dedikleri doğru ise, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber, onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onun üzerine altından bilezikler atılmalı veya kendisiyle birlikte, yakınında bulunan melekler gelmeli değil miydi?


Çeviri : Ahmet Varol

"Bu durumda (eğer doğruysa), üzerine altından bilezikler atılmalı ya da yakınında yer almış vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi?"


Çeviri : Ali Bulaç

(Mademki doğru söylüyor, peygamber olduğunu iddia ediyor; büyüklere takılan altın bilezik ve gerdanlıklar gibi Allah tarafından) onun üzerine de altın bilezikler atılıp takılsaydı ya!... Yahud beraberinde (kendisine yardım edecek ve onu tasdik edecek) melekler dizilip gelse ya!...”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında yardımcı melekler gelmeli değil miydi?”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«Ona altin bilezikler verilmeli veya yaninda ona yardim edecek melekler gelmeli degil mi?»


Çeviri : Bekir Sadak

(Eğer doğru sözlü ise) «üzerine altından bilezikler atılmalı veya beraberinde melekler yer alıp gelmeli değil miydi ?»


Çeviri : Celal Yıldırım

(51-53) Firavun, kavmine seslenerek dedi ki: “Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz? Ben, şu zavallı, nerede ise maksadını anlatamayacak durumda olan adamdan daha hayırlı değil miyim? Eğer o dediği gibi ise, üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melekler gelmeli değil miydi?”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“(Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı, yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?”


Çeviri : Diyanet İşleri

'Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardım edecek melekler gelmeli değil mi?'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

«Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi?»


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Neden ona altınlardan oluşan bir hazine verilmiyor, yahut neden yanında çalışacak melekler gelmiyor?'


Çeviri : Edip Yüksel

Eğer o dediği gibi ise üzerine altın bilezikler atılsa ya! Yâhud yanında Melâikeler dizilse gelse ya!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Eğer o dediği gibi ise, üzerine altın bilezikler atılsa ya, veya yanında melekler dizilse gelse ya!»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Eğer O'nun dediği doğru ise üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ona altın bilezikler verilmeli, yahud yanında kendisiyle beraber yardımcı melekler gelmeli değil miydi?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Bu durumda (eğer doğruysa), üzerine altından bilezikler atılmalı ya da yakınında yer almış vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi?"


Çeviri : Gültekin Onan

«Öyle ya, onun üstüne (gökden) altın bilezikler atılmalı, yahud beraberinde birbiri ardınca (kendisini tasdıyk edici) melekler gelmeli değil miydi»?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'O hâlde (doğru söylüyorsa) üzerine altın bilezikler atılmalı veya berâberinde peş peşe dizilen kimseler hâlinde melekler gelmeli değil miydi?'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ona altın bilezikler verilmeli veya beraberinde kendisine yardım edecek melekler gelmeli değil miydi?


Çeviri : İbni Kesir

“Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi?”


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“O halde neden üzerine altından bilezikler atılmıyor veya onunla birlikte dizi dizi melekler gelmiyor?”


Çeviri : Kadri Çelik

"Sonra, neden ona hiç altın bilezikler verilmemiş ve neden onunla birlikte bir melek gelmiş değil?"


Çeviri : Muhammed Esed

«Onun üzerine altundan bilezikler atılmalı değil mi idi? Veya onunla beraber melekler birbirlerine mukarinler olarak gelmeli değil miydi?»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Ona altın bilezikler verilmeli veya beraberinde ona yardım edecek melekler gelmeli değil miydi?"


Çeviri : Ömer Öngüt

-Ona altın bilezikler verilmeli veya onunla birlikte yakınında yer alan melekler gelmeli değil miydi?


Çeviri : Şaban Piriş

(51-53) Firavun halkına duyuru yapıp dedi ki: "Ey benim halkım! Mısır’ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben, şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise, üstüne gökten altın bilezikler atılmalı, yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi?"


Çeviri : Suat Yıldırım

(Eğer o, doğru söylüyorsa) Üzerine altın bilezikler atılmalı, yâhut yanında (kendisine yardım eden, onu doğrulayan) melekler de gelmeli değil miydi?"


Çeviri : Süleyman Ateş

«Bu durumda (eğer doğruysa), üzerine altından bilezikler atılmalı ya da yakınında yer almış vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi?»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Ona gökten altın bilezikler atılsa, yahut kendisine refakat edecek melekler de onunla beraber gelseydi ya!'


Çeviri : Ümit Şimşek

"Ona altın bilezikler atılmalı, yanında/hizmetinde melekler bulunmalı değil miydi?"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk