43 / ZUHRUF - 56

فَجَعَلْنَٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْءَاخِرِينَ

Orjinal

Fe cealnâhum selefen ve meselen lil âhırîn(âhırîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. cealnâ-hum : onları kıldık
3. selefen : selef, gelip geçmiş olan
4. ve meselen : ve örnek, misal
5. li el âhırîne : sonrakiler için

Çeviri : Transliteral

Gerçekten de kâfirlerin önde gidenleri kıldık onları ve sonradan gelenlere ibret ettik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onları geçmişten kalan bir hatıra ve sonrakiler için bir ibret örneği kıldık.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onları, sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık.


Çeviri : Adem Uğur

Onları sonradan gelenlere bir geçmiş ve bir ibretlik örnek kıldık!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onların dini hakikatlara, insani ve ahlaki değerlere ilgisizliklerini ve düşmanlıklarının doğurduğu sonuçları, gelecek nesiller için ibretli bir tarih ve ders alınacak bir örnek haline getirdik.


Çeviri : Ahmet Tekin

Böylece onları sonradan gelecekler için (ibret verici) bir geçmiş ve bir örnek kıldık.


Çeviri : Ahmet Varol

Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık.


Çeviri : Ali Bulaç

Böylece onları, sonrakiler için hem bir örnek, hem de bir ibret yaptık.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onları geçmişten bir hâtıra ve sonrakiler için bir ders örneği kıldık.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlara, sonradan gelecek inkarcilara ibret alinacak bir gecmis kildik. *


Çeviri : Bekir Sadak

Onları sonra gelecekler için geçmiş bir ibret ve misâl yaptık.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve örnek kıldık.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onları, sonradan gelecek inkarcılara ibret alınacak bir geçmiş kıldık.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onları, sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onları, sonradan gelecekler için bir ibret ve örnek yaptık.


Çeviri : Edip Yüksel

Gark ediverdik de onları sonrakiler için hem bir selef hem bir mesel kıldık


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Böylece onları sonrakiler için hem bir ibret, hem de bir örnek kıldık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Böylece onları, sonrakiler için hem bir örnek, hem de bir ibret yaptık.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık.


Çeviri : Gültekin Onan

Bu vech ile onları sonra (gelen ümmet) ler için (ibret verici) bir geçmiş ve misâl yapdık.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Böylece onları, sonrakiler için (ders alınacak) bir geçmiş ve bir misâl kıldık.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve onları, sonradan geleceklere bir geçmiş ve örnek kıldık.


Çeviri : İbni Kesir

Böylece onları sonraki (ümmetler) için bir selef (gelip geçmiş bir kavim) ve örnek (ibret) kıldık.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bu şekilde onları, sonradan gelecekler için (cehenneme gireceklere) bir öncü ve bir örnek kıldık.


Çeviri : Kadri Çelik

onları geçmişten kalan bir hatıra ve sonrakiler için bir ibret örneği kıldık.


Çeviri : Muhammed Esed

Artık onları sonrakiler için de bir geçmiş, bir ibret kıldık.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ve onları sonradan gelecek (inkârcılar) için geçmiş bir ibret numunesi kıldık.


Çeviri : Ömer Öngüt

Böylece onları sonradan geleceklere selef ve örnek kıldık.


Çeviri : Şaban Piriş

Onları sonraki nesillere, geçmiş bir ibret ve misal yaptık.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onları sonradan gelen (inkârcı)ların geçmiş ataları ve örneği yaptık (bunlar da onların izinden gittiler).


Çeviri : Süleyman Ateş

Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ve onları daha sonrakiler için gelip geçmiş bir ibret nümunesi yaptık.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onları, sonra gelecekler için eski bir örnek yaptık.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk