43 / ZUHRUF - 59

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

Orjinal

İn huve illâ abdun en’amnâ aleyhi ve cealnâhu meselen li benî isrâîl(isrâîle).

1. in ... (illâ) : eğer olursa, ancak ... olur
2. huve : o
3. (in) ... illâ : ancak, sadece
4. abdun : kul
5. en'amnâ : ni'met verdik
6. aleyhi : ona, onun üzerine
7. ve cealnâ-hu : ve onu kıldık
8. meselen : misal, örnek
9. li : ... e, için
10. benî isrâîle : İsrailoğulları

Çeviri : Transliteral

Oysaki o, kendisine nîmetler verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek gösterdiğimiz bir kuldu ancak.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İsa'ya gelince O, sadece bir insandır, kendisini peygamberlikle şereflendirdiğimiz ve İsrailoğulları için örnek kıldığımız bir kulumuz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.


Çeviri : Adem Uğur

O ancak kendisine in'amda bulunduğumuz ve kendisini İsrailoğullarına bir ders alınası örnek kıldığımız bir kuldur.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Îsâ, sadece, kendisine nimetler ihsan ettiğimiz ve İsrâiloğulları’na ibret olarak, örnek olarak gösterdiğimiz Allah’ı ilâh tanıyan, candan müslüman olarak Allah’a bağlanan, saygılı bir kuldur.


Çeviri : Ahmet Tekin

O sadece kendine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.


Çeviri : Ahmet Varol

O, yalnızca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık.


Çeviri : Ali Bulaç

O, Meryem’in oğlu İsa ilâh değil, ancak bir kuldur. Biz ona nimet verdik ve kendisini İsrailoğulları için (babasız yaratmakla) bir ibret kıldık.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İsâ, kendisine nimet verdiğimiz ve kendisini İsrâiloğulları'na örnek kıldığımız bir kuldan başka bir şey değildir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Meryemoglu, ancak kendisine nimet verdigimiz ve Israilogullarina ornek kildigimiz bir kuldur.


Çeviri : Bekir Sadak

O (Meryem oğlu İsâ) kendisine nîmet verdiğimiz ve İsrail oğulları'na örnek gösterdiğimiz bir kuldur..


Çeviri : Celal Yıldırım

Oysaki o (İsa), sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları’na örnek kıldığımız bir kuldur.


Çeviri : Diyanet İşleri

Meryemoğlu, ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

O, kendisine iyilikte bulunduğumuz bir kuldan başka bir şey değildi. Onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık.


Çeviri : Edip Yüksel

Hayır o ilâh değil, halîs bir kuldur, biz ona in'am ettik ve kendisini Benî İsraîl için bir mesel yaptık


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hayır, o (İsa) kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız halis bir kuldur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İsâ, ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

O, yalnızca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğulları'na bir örnek kıldık.


Çeviri : Gültekin Onan

O, bizim kendisine ni'met verdiğimiz, İsrâîl oğullarına (ibret verici) bir misâl yapdığımız bir kuldan başkası değildi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Doğrusu o (Îsâ), sâdece kendisine ni'met (peygamberlik) verdiğimiz bir kuldur; ve onu (babasız yaratmakla) İsrâiloğullarına (ibretli) bir misâl kıldık.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O; kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.


Çeviri : İbni Kesir

O (Hz. İsa), sadece ni’metlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek (ibret) kıldık.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

O, yalnızca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu İsrail oğullarına bir örnek kıldık.


Çeviri : Kadri Çelik

(İsa'ya gelince,) o sadece (bir insandır) kendisini (peygamberlikle) onurlandırdığımız ve İsrailoğulları için örnek kıldığımız bir kul(umuz).


Çeviri : Muhammed Esed

O başka değil, bir kuldur ki, O'nun üzerine in'amda bulunduk ve O'nu İsrâiloğulları için bir ibret kıldık.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına numune kıldığımız bir kuldur.


Çeviri : Ömer Öngüt

O, yalnızca kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları’na örnek yaptığımız bir kuldur.


Çeviri : Şaban Piriş

(59-60) Hayır, o bir tanrı değil, nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrailoğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu, Allah’ın hikmetine aykırıdır.


Çeviri : Suat Yıldırım

O, sadece kendisine ni'met verdiğimiz ve İsrâil oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.


Çeviri : Süleyman Ateş

O, yalnızca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Nihayet o da bir kuldur ki, Biz onu nimetimize eriştirdik ve İsrailoğullarına bir nümune yaptık.


Çeviri : Ümit Şimşek

Meryem'in oğlu, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek yaptığımız bir kuldu.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk