43 / ZUHRUF - 74

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ

Orjinal

İnnel mucrimîne fî azâbi cehenneme hâlidûn(hâlidûne).

1. inne : muhakkak
2. el mucrimîne : mücrimler, suçlular
3. fî azâbi : azap içinde
4. cehenneme : cehennem
5. hâlidûne : ebedî, sonsuz, devamlı kalacak olanlar

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki mücrimler, cehennem azâbında ebedî olarak kalırlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ama dikkat edin, günahlara batmış olanlar, cehennem azabı içinde ebedi kalacaklardır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki suçlular (şirk ehli) cehennem azabı içinde ebedî kalıcılardır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsiler, suçlular, günahkârlar, fâsıklar ve kâfirler Cehennem azâbında ebedî olarak kalacaklar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz suçlular cehennem azabında sonsuza kadar kalıcıdırlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Şüphesiz suçlu günahkarlar, cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak ki kâfirler, cehennem azabında devamlı olarak kalacaklardır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz suçlular, cehennem azabında süreli olarak kalacaklardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu suclular, temelli kalacaklari cehennemin azabi icindedirler.


Çeviri : Bekir Sadak

Suçlu günahkârlar ise elbette Cehennem azabında devamlı kalıcılardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

(74-75) Şüphe yok ki (hakka karşı direnen) suçlular, cehennem azabında ebedî olarak kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve onlar orada ümidi kesmiş bir halde kalacaklardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu suçlular, temelli kalacakları cehennemin azabı içindedirler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(74-75) Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar, azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Suçlular, cehennem azabında ebedi kalıcıdırlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Haberiniz olsun ki mücrimler Cehennem azâbında muhalleddirler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Haberiniz olsun ki suçlular cehennem azabında ebediyyen kalacaklardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz ki suçlular, cehennem azâbında ebedi olarak kalacaklardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Suçlular, cehennem azabında ebedi kalacaklardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şüphesiz suçlu günahkarlar, cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhe yok ki günahkârlar cehennem azabında ebedî kalıcıdırlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhe yok ki o (dinsiz) günahkârlar, Cehennem azâbında ebedî olarak kalıcıdırlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki mücrimler; ebediyyen kalacakları cehennem azabındadırlar.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki mücrimler (suçlular), cehennem azabı içinde ebediyyen kalacak olanlardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz suçlu günahkârlar, cehennem azabı içinde temelli kalacak olanlardır.


Çeviri : Kadri Çelik

(Ama) dikkat edin, günaha batmış olanlar cehennem azabı içinde kalacaklar:


Çeviri : Muhammed Esed

Kâfirler ise şüphe yok ki, cehennemin azabı içinde ebedîyyen kalıcılardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedî kalacaklardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Suçlular ise cehennem azabında ebedidirler.


Çeviri : Şaban Piriş

Suçlular ise cehennem azabında ebedî kalacaklar,


Çeviri : Suat Yıldırım

Suçlular, cehennem azâbında sürekli kalacaklardır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Şüphesiz suçlu günahkârlar, cehennem azabı içinde ebedi kalacak olanlardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Mücrimler ise ebediyen Cehennem azabındadırlar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Suçlular ise cehennem azabının içinde sürekli kalacaklardır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk