43 / ZUHRUF - 88

وَقِيلِهِۦ يَٰرَبِّ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ

Orjinal

Ve kîlihi yâ rabbi inne hâulâi kavmun lâ yu’minûn(yu’minûne).

1. ve : ve
2. kîli-hi (kâle) (kîle) : onun demesi (dedi) (tarafından ..... denildi)
3. yâ rabbi : ey Rabbim
4. inne : muhakkak
5. hâulâi : bunlar
6. kavmun : bir kavim, bir topluluk
7. lâ yû'minûne : inanmazlar

Çeviri : Transliteral

Ve der ki Yâ Rabbi: Şüphe yok ki bunlar, inanmayan bir topluluk.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Peygamberin: “Ya Rabbi, şüphe yok ki bunlar iman etmeyen bir topluluktur” demesine karşı Allah:


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Resûlullah'ın:) "Yâ Rabbi! Bunlar, iman etmeyen bir kavimdir" demesini de (Allah biliyor)


Çeviri : Adem Uğur

Onun sözü: "Yâ Rabbi, bunlar iman etmeyen bir toplumdur!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Ya Rabbi, bunlar iman etmeyecek bir kavimdir' diyen peygamberin sözü haktır, gerçektir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onun (Peygamberin): 'Ya Rabbi' demesi hakkı için, muhakkak ki onlar imana gelmez bir bir kavimdir.


Çeviri : Ahmet Varol

Onun: "Ya Rab" demesi hakkı için şüphesiz onlar imana gelmez bir kavimdirler.


Çeviri : Ali Bulaç

O’nun (Hz. Peygamber Aleyhisselâmın), “Ey Rabbim!” demesi hakkı için, muhakkak ki onlar, iman etmez bir kavimdirler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Peygamber'in, “Ey Rabbim! Bunlar inanmayan bir toplumdur” sözüne Allah şöyle karşılık verir:


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(88-89) Onlar hakkinda: «Ey Rabbim! Bunlar inanmayan bir millettir» demesi uzerine Allah: «Oralari gec, esenlik dile; yakinda bileceklerdir» buyurdu. *


Çeviri : Bekir Sadak

(88-89) (Peygamberin) «Ey Rabbim ! Şüphesiz ki bunlar imân etmeyen bir millettir», sözüne karşılık, «sen, onlardan vazgeç de selâm (size), ileride bileceklerdir.» (buyuruldu).


Çeviri : Celal Yıldırım

Onun (Rasülullah'ın:) “Ya Rabbi! Bunlar inanmayan bir kavimdir” demesini de Allah biliyor.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onun (Muhammed’in), “Ya Rabbi!” demesine andolsun ki, şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(88-89) Onlar hakkında: 'Ey Rabbim! Bunlar inanmayan bir millettir' demesi üzerine Allah: 'Onlardan geç, esenlik dile; yakında bileceklerdir' buyurdu.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(88-89) (Resûlullah'ın:) Yâ Rabbi! Bunlar, iman etmeyen bir kavimdir, demesine karşı Allah: Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler! buyurdu.


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Rabbim bunlar inanmıyan bir topluluktur,' denmişti.


Çeviri : Edip Yüksel

Onun ya rab! demesi hakkı için her halde onlar iymana gelmez bir kavımdırlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onun (peygamberin) «Ey Rabbim, bunlar muhakkak imana gelmez bir kavimdir.» demesi hakkı için söylerim ki:


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Peygamberin sözü şu olmuştur: «Ey Rabbim! Bunlar gerçekten imân etmeyen bir kavimdir.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Resulullah'ın «Ya Rabbi! Bunlar inanmayan bir kavimdir» demesini de Allah biliyor.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onun: "Ya rab" demesi hakkı için şüphesiz onlar inanmaz bir kavimdirler.


Çeviri : Gültekin Onan

Onun «Yârab» demesi hakkı için muhakkak ki onlar îmâna gelmezler güruhudur.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Peygamberin) 'Ey Rabbim!' sözüne yemin olsun ki, doğrusu bunlar îmân etmez bir kavimdir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onun: Ey Rabbım, demesi hakkı için, muhakkak ki bunlar inanmayan bir kavimdir.


Çeviri : İbni Kesir

O’nun (Hz. Muhammed (S.A.V)’in): “Ey Rabbim, bunlar gerçekten mü’min olmayan bir kavimdir.” demesine andolsun.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onun (peygamberin), “Ya Rabbi! Şüphesiz bunlar iman etmeyen bir topluluktur” sözünü (elbet bilir)!


Çeviri : Kadri Çelik

(Ama Allah gerçek müminleri hakkıyla bilir) ve onun (ümitsiz) feryadı(nı): "Ey Rabbim! Bunlar inanmayacak bir kavimdir!"


Çeviri : Muhammed Esed

(88-89) Ve onun, «Yarabbi! Muhakkak ki, onlar imân etmez bir kavimdir,» demesi de indallah malumdur. Şimdi onlardan iraz et ve «Selâm,» deyiver, artık ileride bileceklerdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O'nun şözü şudur: "Ey Rabbim! Bunlar iman etmeyen bir topluluktur. "


Çeviri : Ömer Öngüt

Onun “Ey Rabbim” deyişine yemin olsun ki, onlar gerçekten iman etmeyen bir toplumdur.


Çeviri : Şaban Piriş

Allah, elbette Resulünün: "Ya Rabbî! Ne yapayım, onlar, bir türlü imana gelmeyen bir topluluktur" demesini de biliyor.


Çeviri : Suat Yıldırım

Ve Elçinin: "Ya Rab, bunlar inanmayan bir kavimdir," demesini de (Allâh biliyor).


Çeviri : Süleyman Ateş

Onun: «Ya Rab» demesi hakkı için, şüphesiz onlar imana gelmez bir kavimdirler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Peygamberin 'Yâ Rabbi, bunlar inanmayan bir kavimdir' deyişini de Allah işitiyor.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onun "Ey Rabbim" deyişine yemin olsun ki, bunlar iman etmez bir topluluktur.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk