39 / ZÜMER - 11

قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ

Orjinal

Kul innî umirtu en a’budallâhe muhlisan lehud dîn(dîne).

1. kul : de, söyle
2. innî : muhakkak ki ben
3. umirtu : emir olundum, emrolundum
4. en a'budallâhe (en a'bude allâhe) : Allah'a kul olmak
5. muhlisan : muhlis olarak, halis kılarak
6. lehu : ona ait, onun
7. ed dîne : dîn

Çeviri : Transliteral

De ki: Şüphe yok, onun dîninde, özümü yalnız ona bağlayarak Allah'a kulluk etmem emredildi bana.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ey Muhammed! de ki: Şüphe yok bana O'nun dininde, özümü yalnız O'na bağlayarak Allah'a kulluk etmem emredildi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

De ki: Bana, dini Allah'a hâlis kılarak O'na kulluk etmem emrolundu.


Çeviri : Adem Uğur

De ki: "Kesinlikle hükmolundum ki, sistem ve düzeninde O'ndan başka etken görmemek üzere Allâh'a kulluk edeyim. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Allah’ın dinini ve düzenini içtenlikle benimseyerek samimiyetle ümmetim içinde uygulayan kul olarak, Allah’ı ilâh tanımakla, candan müslüman olarak Allah’a bağlanmakla, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet etmekle emrolundum.' de.


Çeviri : Ahmet Tekin

De ki: 'Ben dini yalnız O'na halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum.


Çeviri : Ahmet Varol

De ki: "Ben, dini yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum."


Çeviri : Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm), de ki: “- Ben, Allah’a O’nun dininden ihlâs sahibi olarak ibadet etmekle emrolundum;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

De ki: “Bana, dini Allah'a has kılarak O'na kulluk etmem emrolundu.”[490]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

De ki: «Dini Allah'a halis kilarak O'na kulluk etmekle emrolundum.»


Çeviri : Bekir Sadak

De ki: Ben elbette dini Allah'a hâlis kılarak O'na ibâdetle emrolundum.


Çeviri : Celal Yıldırım

De ki: “Ben dini Allah'a has kılarak (içten bir inançla) yalnız O'na kulluk etmekle emrolundum.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

De ki: “Şüphesiz bana, dini Allah’a has kılarak O’na ibadet etmem emredildi.”


Çeviri : Diyanet İşleri

De ki: 'Dini Allah'a halis kılarak O'na kulluk etmekle emrolundum.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

De ki: Bana, dini Allah'a hâlis kılarak O'na kulluk etmem emrolundu.


Çeviri : Diyanet Vakfı

De ki, 'Dini yalnız ALLAH'a has kılarak O'na tapmakla emredildim.'


Çeviri : Edip Yüksel

De ki: ben Allaha, dini onun için halîs kılarak, ıbadet edeyim diye emrolundum


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

De ki: «Ben Allah'a dini kendisine halis kılarak ibadet edeyim diye emrolundum.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

De ki: «Bana, dini sadece kendisine halis kılarak Allah'a ibadet etmem emredildi.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

De ki: «Dini Allah'a halis kılarak O'na kulluk etmekle emrolundum.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

De ki: "Bana, dini yalnızca O'na halis kılarak Tanrı'ya ibadet etmem buyruldu."


Çeviri : Gültekin Onan

De ki: «Ben, Allaha, Onun dîninde ıhlâs edici olarak, ibâdet etmemle emrolundum».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: 'Şübhesiz ki ben, dinde O’na (karşı) ihlâslı(samîmî) bir kimse olarak Allah’a kulluk etmekle emrolundum.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

De ki: Ben, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ibadet etmekle emrolundum.


Çeviri : İbni Kesir

De ki: "Muhakkak ki ben, Allah’a, dîni O’na halis kılarak kul olmakla emrolundum."


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

De ki: “Ben, dini yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum.”


Çeviri : Kadri Çelik

De ki (ey Muhammed): "İçten bir inançla Allah'a bağlanarak yalnız O'na kulluk etmekle emrolundum;


Çeviri : Muhammed Esed

De ki: «Şüphe yok ben emrolundum ki, Allah'a onun için dinde muhlis olarak ibadet edeyim.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

De ki: "Şüphesiz ki ben, dini yalnız Allah'a hâlis kılarak kulluk etmekle emrolundum. "


Çeviri : Ömer Öngüt

De ki: -Ben, dini Allah’a tahsis ederek ona kulluk etmekle emrolundum.


Çeviri : Şaban Piriş

"Bana, din ve ibadetimi yalnız Allah’a has kılarak gönülden O’na kulluk etmem emredildi.


Çeviri : Suat Yıldırım

De ki: "Bana dini yalnız Allah'a hâlis kılarak, O'na kulluk etmem emredildi."


Çeviri : Süleyman Ateş

De ki: «Ben, dini yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

De ki: Ben halis bir inançla Ona yönelerek Allah'a kulluk etmekle emrolundum.


Çeviri : Ümit Şimşek

De ki: "Bana, dini yalnız Allah'a özgüleyerek, O'na ibadet/kulluk etmem emredildi."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk