39 / ZÜMER - 27

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Orjinal

Ve lekad darebnâ lin nâsi fî hâzel kur’âni min kulli meselin leallehum yetezekkerûn(yetezekkerûne).

1. ve lekad : ve andolsun
2. darebnâ : biz örnekler, misaller verdik
3. li : ... e, için
4. en nâsi : insanlar
5. : içinde, vardır
6. hâzâ : bu
7. el kur'âni : Kur'ân
8. min : den
9. kulli : hepsi, her
10. meselin : misâl, mesele, durum
11. lealle-hum : umulur ki böylece onlar
12. yetezekkerûne : tezekkür ederler

Çeviri : Transliteral

Öğüt ve ibret alsınlar diye biz, andolsun ki, bu Kur'ân'da her çeşit örnek getirmedeyiz insanlara.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İşte biz bu Kur'ân'da üzerinde düşünsünler diye, insanların önüne her çeşit örnek getirmekteyiz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki şu Kurân'da insanlar için her türlü misali kullandık. . . Belki tezekkür ederler (unutmuş oldukları hakikatlerini hatırlayıp) üzerinde derin düşünürler diye!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun ki, biz, bu Kur’ân’da insanların iyiliği, kurtuluşu için dini hakikatların delillerini, gerekçelerini, insani ve ahlaki değerlerin zaruretini düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara sunduk.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun biz, belki öğüt alırlar diye bu Kur'an'da insanlara her tür örneği verdik.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun, biz bu Kur'an'da, belki öğüt alıp düşünürler diye, insanlar için her bir örnekten verdik.


Çeviri : Ali Bulaç

Gerçekten biz bu Kur’an’da, insanlar için her şeyden misal getirdik; olur ki (onlardan) öğüd alırlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Biz bu Kur'ân'da insanlara, öğüt alsınlar diye her türlü örneği verdik.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Biz bu Kuran'da insanlara her turlu misali, belki ogut alirlar diye, and olsun ki verdik.


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki, biz bu Kur'ân'da her misali getirdik; ola ki düşünürler de öğüt alırlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Andolsun ki, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali verdik.


Çeviri : Diyanet İşleri

Biz bu Kuran'da insanlara her türlü misali, belki öğüt alırlar diye, and olsun ki verdik.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Biz bu Kuran'da, insanlara, her türlü örneği verdik ki öğüt alsınlar


Çeviri : Edip Yüksel

Yemin ederim ki bu Kur'anda insanlar için her türlüsünden temsil getirdik, gerek ki iyi düşünsünler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Yemin ederim ki, bu Kur'an'da insanlar için her türlüsünden temsil getirdik. Gerek ki iyi düşünsünler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yemin ederim ki, bu Kur'ân'da insanlar için her türlüsünden temsil getirdik. Gerek ki iyi düşünsünler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Andolsun biz, bu Kur'an'da insanlara, öğüt alsınlar diye her türlü misali verdik.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, biz bu Kuran'da, belki öğüt alıp düşünürler diye, insanlar için her bir örnekten verdik.


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki biz bu Kur'anda insanlar için, nasıyhat kabul etsinler diye, her misâlden (örnekler) gösterdik.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

And olsun ki, bu Kur’ân’da, insanlar için her çeşit misâlden getirdik; tâ ki ibret alsınlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; Biz, bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali verdik. Belki öğüt alırlar.


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki, bu Kur’ân’da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki, böylece onlar tezekkür ederler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz biz bu Kur'an'da, belki öğüt alıp düşünürler diye insanlar için her türlü örnekten verdik.


Çeviri : Kadri Çelik

İşte Biz, bu Kuran'da üzerinde düşünsünler diye insanların önüne her türlü örnek olayı koyduk;


Çeviri : Muhammed Esed

Andolsun ki, nâs için bu Kur'an'da meselin her türlüsünden irâd ettik, gerek ki onlar iyi düşünsünler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Gerçekten bu Kur'an'da öğüt alsınlar diye insanlar için her türlü temsili anlatmışızdır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Biz bu Kur’an’da, insanlar için, düşünsünler diye her türlü misali verdik.


Çeviri : Şaban Piriş

Gerçekten Biz, insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye bu Kur’ân’da, her türlüsünden temsiller getirdik.


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun biz, bu Kur'ân'da insanlara, öğüt almaları için her temsili anlattık.


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, biz bu Kur'an'da, belki öğüt alıp düşünürler diye, insanlar için her bir örnekten verdik.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İyice düşünüp öğüt alsınlar diye, Biz bu Kur'ân'da insanlara her türlü misali vermişizdir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlara her türden örnekler verdik ki düşünüp öğüt alabilsinler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk